Ateliér A11

Architektonická kancelária A11 sa transformovala z kolektívu spolupracovníkov Štefana Svetka - výraznej osobnosti Slovenskej architektonickej scény druhej polovice minulého storočia. V súčasnosti sa sformovalo okolo kancelárie voľnejšie združenie tvorcov pod značkou Ateliér A11 so spoločnými ambíciami v kvalite tvorby a realizácie diela. Venujeme sa riešeniu územných celkov, stavieb aj interiérov, kde sa očakáva okrem bežnej stavebnej produkcie, aj vyššia estetická a úžitková hodnota.
Ateliér má v súčasnosti päť členov venujúcich sa architektonickej a interiérovej tvorbe: Ing. Arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Norbert Sládečka, Mgr. art. Michal Staško
Externé spolupráce: Ing.arch. Igor Ščipák, Ing.arch. Petra Káčeríková, Ing.arch. Tatiana Švantnerová, Ing. Juraj Ščerba
Foto: Paťo Safko, Erik Ďuriš, Dano Veselský

ATELIÉR A11

Ing. Danica Baricová

Ing. Danica Baricová

Architect

Ing. Danica Baricová
Ing. Danica Baricová

Architect
+421 905 276 686

Ing.arch. Jozef Pavelčák

Ing.arch. Jozef Pavelčák

Architect

Ing.arch. Jozef Pavelčák
Ing.arch. Jozef Pavelčák

Architect
+421 908 738 052

Ing.arch. Michal Šimurda

Ing.arch. Michal Šimurda

Architect

Ing.arch. Michal Šimurda
Ing.arch. Michal Šimurda

Architect
+421 915 320 399

Ing.arch. Noro Sládečka

Ing.arch. Noro Sládečka

Architect

Ing.arch. Noro Sládečka
Ing.arch. Noro Sládečka

Architect
+421 907 551 657

Mgr.art. Michal Staško

Mgr.art. Michal Staško

Designer

Mgr.art. Michal Staško
Mgr.art. Michal Staško

Designer
+421 905 600 535

PREZENTÁCIE A11