Ateliér A11

Architektonická kancelária A11 sa transformovala z kolektívu spolupracovníkov Štefana Svetka - výraznej osobnosti Slovenskej architektonickej scény druhej polovice minulého storočia. V súčasnosti sa sformovalo okolo kancelárie voľnejšie združenie tvorcov pod značkou Ateliér A11 so spoločnými ambíciami v kvalite tvorby a realizácie diela. Venujeme sa riešeniu územných celkov, stavieb aj interiérov, kde sa očakáva okrem bežnej stavebnej produkcie, aj vyššia estetická a úžitková hodnota.
Ateliér má v súčasnosti päť členov venujúcich sa architektonickej a interiérovej tvorbe: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch Jaroslava Janštová, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Norbert Sládečka, Mgr.art. Michal Staško
Externé spolupráce: Ing.arch. Igor Ščipák, Ing.arch. Petra Káčeríková, Ing.arch. Tatiana Švantnerová, Ing. Juraj Ščerba
Foto: Paťo Safko, Erik Ďuriš, Dano Veselský

ATELIÉR A11

Ing.arch. Jaroslava Janštová

Ing.arch. Jaroslava Janštová

Architect

Ing.arch. Jaroslava Janštová
Ing.arch. Jaroslava Janštová

Architect

Ing.arch. Jozef Pavelčák

Ing.arch. Jozef Pavelčák

Architect

Ing.arch. Jozef Pavelčák
Ing.arch. Jozef Pavelčák

Architect

Ing.arch. Michal Šimurda

Ing.arch. Michal Šimurda

Architect

Ing.arch. Michal Šimurda
Ing.arch. Michal Šimurda

Architect

Ing.arch. Noro Sládečka

Ing.arch. Noro Sládečka

Architect

Ing.arch. Noro Sládečka
Ing.arch. Noro Sládečka

Architect

Mgr.art. Michal Staško

Mgr.art. Michal Staško

Designer

Mgr.art. Michal Staško
Mgr.art. Michal Staško

Designer

PREZENTÁCIE A11