T HOUSE

T HOUSE

Architektonická štúdia predstavuje ideový návrh riešenia rodinného domu a úprav exteriéru. Objekt rodinného domu bol koncipovaný, aby plnohodnotne využil danosti pozemku a blízkeho prostredia. Stavebná hmota je zložená z ortogonálnych sekcií (z dispozičného hľadiska ich môžeme nazvať krídlami) vzájomne zloženými do štruktúry asymetrického kríža. Tento svojím umiestnením parcelu člení na jednotlivé funkčné priestory, a to nie len pozične ale aj…

SLAVIN HOUSE

SLAVIN HOUSE

Architektonická štúdia predstavuje ideový návrh riešenia rodinného domu a úprav exteriéru. Pozemok sa nachádza v zastavanom, stabilizovanom území v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto. Okolitá zástavba z oboch strán ulice pozostáva z rodinných domov, oproti je situovaná bývalá reštaurácia Lomenica pod Slavínom, ktorá bola pred 20 rokmi nadstavená o dve podlažia. V súčasnosti sa na parcele nachádza starý rodinný dom…

ESET CAMPUS

ESET CAMPUS

V kontexte s okolím pôsobí areál ako protiváha intenzívnej zástavbe, ktorá prebieha na opačnej strane lamačskej cesty. Zachované a vysadené stromy zjemňujú horizontálnu siluetu a členia ju na menšie segmenty, čomu pomáha aj samotná oblúková štruktúra stavby. Zeleň je dôležitý faktor aj vzhľadom ku polohe areálu v trasovaní karpatského biokoridoru ku devínskej kobyle. Prirodzene plní aj rekreačnú funkciu v náväznosti…

FISHERMAN’S HOUSE

FISHERMAN’S HOUSE

Sídlo je určené na víkendové a dovolenkové oddychovanie majiteľa s rodinou pripadne s priateľmi. Majiteľ- vášnivý rybár, našiel miesto pre stavbu mimo zastavané územie, na malom poloostrove uprostred jazera pri obci Sekule. Hobby majiteľa definovalo nielen polohu, ale prinieslo aj niektoré špecifické problémy – parkovanie loďky, odkladanie dlhých udíc tak, aby sa nemuseli zakaždým rozoberať. Vzhľadom na odľahlejšiu lokalitu ktorá slúži rybárom, chatárom…

STUPAVA HOUSE

STUPAVA HOUSE

Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaci pre mierne svahovitý terén, je čiastočne podpivničený a nad cca jednou tretinou pôdorysu prízemia je poschodie. Je navrhovaný v súlade s reguláciou, ktorú stanovuje Územný plán zóny a upresňuje Architektonická štúdia zóny. Navrhnutý rodinný dom je stvárnený v súlade so všetkými požiadavkami na zástavbu v danej obytnej zóne. Vo svojom výraze je to…

KEZMARKA

KEZMARKA

„Solárny kotúč v Kežmarskej doline“ Optimalizácia tvaru, aerodynamika oblého obvodového plášťa, efektívny sklon strešnej plochy vzhľadom na údržbu a celoročné využitie solárnej energie. Ikonický tvar v podobe projekcie pôdorysnej elipsy premietnutej do maximálnej strešnej plochy „solárny kotúč“. Orientácia na juh s maximálnymi tepelnými ziskami, klimatická pohoda, panoramatický výhľad. Jednoznačné vymedzenie objektu terasou obmedzujúce nežiadúci pohyb v chránenom území. Využiie terénnych…

CUBE HOUSE

CUBE HOUSE

Objekt sa nachádza v území jestvujúcej IBV, v jeho krajovej časti. Prístup k parcele je jestvujúci, z miestnej komunikácie. Terén parcely je rovinatý. Parcela navrhovaného rodinného domu je v koncovej nárožnej polohe. Pozdĺžna os objektu RD je ako pozemok orientovaná v smere SZ-JV. Hlavný vstup do RD, rovnako ako vjazd na pozemok, je JZ strane, sprístupnený napojením na miestnu komunikáciu. Odstavná plocha…

RETROSKA

RETROSKA

Prestavba rodinného domu je vždy náročná. Často býva dokonca náročnejšia než stavba nového a výsledok nemusí byť vždy presvedčivý. Ak je však základ v poriadku a zásahy premyslené (netreba sa hneď uchýliť k radikálnym rezom), aj starší dom môže získať všetky kvality novostavby. Prízemný rodinný dom v jednej z pokojných piešťanských štvrtí postavili asi pred štyridsiatimi rokmi. V tých časoch,…

CHYNE BASIC SCHOOL

CHYNE BASIC SCHOOL

Školní budova ve které je snadné a příjemné se pohybovat. Prosvětlené prostory s výhledem do zeleně. Stavba, která nic nezakrýva – vše je možné vidět, na vše se dá zeptat. Naše řešení areálu a budovy komunitní školy dáva k dispozici prostory a jejich vazby. Využití všech možností jenž poskytují nevíme popsat, je ich mnoho. Záleži na užívatelích jestli je objeví…