DUBEN TOWER

DUBEN TOWER

Návrh odráža ambíciu, okrem riešenia funkcie vyhliadkovej veže, vytvoriť zážitkový objekt v priestore lesa, ktorý poskytne nové priestorové vnemy. Dá sa v ňom trénovať kondícia aj odpočívať. Umožňuje to plynulá špirála vytvárajúca dve mimobežné „nekonečné“ schodiskové ramená. Vďaka vretenovým schodom schodiská plynule menia sklon od 80% do 30% stúpania (podľa vzdialenosti od osi špirály).Vonkajšia šírka schodov (600mm) umožňuje pohodlné odpočívanie…

NEW WAVE BUILDING

NEW WAVE BUILDING

Jestvujúci objekt sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Lokalita bola intenzívne urbanizovaná v prvej polovici minulého storočia. Susediaca budova YMCA bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti prebieha v blízkosti výstavba výškového bytového domu. Riešený objekt nie je priamo súčasťou uličnej zástavby, ale je situovaný medzi susednými stavbami v hĺbke oploteného spoločného dvora s vjazdom aj vstupom z Beskydskej ulice. Technický stav budovy nedovoľuje v súčasnosti…

CROSS

CROSS

Nový centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom vznikol na podnet dekana farnosti, otca Mateja, ktorý ponúkol priestor na hľadanie súdobého i netradičného stvárnenia motívu svätého kríža, aby viedlo ľudí k zamysleniu a zapamätaniu si  samotného miesta. Výberom tohto riešenia, spracovanom najprv v architektonickej štúdii, ktorá navrhovala použitie pohľadového betónu, vložil dôveru v autora a realizátora diela, za čo mu patri úprimná vďaka. Skulptúra je osadená…

JING JANG HOUSE

JING JANG HOUSE

Rodinný dom je vo svojom výraze vrstvená stavebná hmota vyrastajúca z päty svahu. Logicky odráža podlažnosť a zvolené dispozičné riešenie. Koncept stavby podlieha optimálnej priestorovej orientácii na danej parcele vo vzťahu k prostrediu a svetovým stranám, ako aj maximalizácii využitia parcely jej terasovaním a prepojením so zelenými strechami objektu. Hlavným kritériom riešenia je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre jej užívateľov a prispieť ku kvalite…

SALESIAN CHURCH

SALESIAN CHURCH

Koncept řešení jasně definuje dva objekty uzavírajíci vnitřní nádvoří, čímž je tento prostor dostatečne chráněn od venkovích ruchů, no zůstáva živým a dynamickým koridorem, jenž je otevřen všem kolemjdoucím. Jeho orientace má vazbu na přístupové komunikace a na sousedíci areál Salesiánského střediska mládeže, také poskytuje pohled do krajiny a dostatečné proslunení díky jižní orientaci. Prostor je řešen bezbariérově a podle…

LOVE BOAT

LOVE BOAT

Za múrom tečie rieka, zastavme a napime sa z nej pohľadom. Alebo nastúpme na loďku a vyplávajme… Plachetničky plávajú v prúde mestskej dynamiky. Do plachiet naberajú čulý ruch ulice a pasažierov unášajú do pokojného sveta hojdajúcich sa vlniek a škriekajúcich čajok. Nábrežná promenáda s flotilou vyhliadkových lavičiek je plná príbehov. Dve sa práve premenili na detské ihrisko: loď s pokladom pláva veľmi rýchlo, dokonca predbieha…

TIP TRAVEL

TIP TRAVEL

Riešené objekty sú súčasťou zástavby pomerne dlhej Teplickej ulice. Zástavba je rozmanitá a výška okolitých stavieb sa pohybuje medzi jedným až troma poschodiami, spravidla doplnenými obytným podkrovím. Objekty, v ktorých sídli spoločnosť Tip travel a.s., sú v dobrom technickom stave a ich dispozičné riešenie zodpovedá potrebám prevádzky cestovnej kancelárie, preto nie je požiadavka objekty rekonštruovať. Problematický je architektonický výraz stavieb, ktorý nezodpovedá potrebám reprezentácie…

ARCHA HOTEL

ARCHA HOTEL

Pozemok na ktorom sa má nachádzať sieťový hotel sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP. Novostavba hotela vo svojej voľnej nárožnej polohe dotvára uličný priestor v kontakte s predpolím Múzea SNP tvarovo jednoduchým riešením, s kompozičným a pohľadovým smerovaním k múzeu, pri dodžaní stanovenej max. podlažnosti navrhovaného objektu. Navrhované riešenie preberá uvažovaný zámer dopravného napojenia areálu obslužnou…