Category: Architecture

NEW WAVE BUILDING

NEW WAVE BUILDING

Jestvujúci objekt sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Lokalita bola intenzívne urbanizovaná v prvej polovici minulého storočia. Susediaca budova YMCA bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti prebieha v blízkosti výstavba výškového bytového domu. Riešený objekt nie je priamo súčasťou uličnej zástavby, ale je situovaný medzi susednými stavbami v hĺbke oploteného spoločného dvora s vjazdom aj vstupom z Beskydskej ulice. Technický stav budovy nedovoľuje v súčasnosti…

CROSS

CROSS

Architecture, Art, Design, Realization

Nový centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom vznikol na podnet dekana farnosti, otca Mateja, ktorý ponúkol priestor na hľadanie súdobého i netradičného stvárnenia motívu svätého kríža, aby viedlo ľudí k zamysleniu a zapamätaniu si  samotného miesta. Výberom tohto riešenia, spracovanom najprv v architektonickej štúdii, ktorá navrhovala použitie pohľadového betónu, vložil dôveru v autora a realizátora diela, za čo mu patri úprimná vďaka. Skulptúra je osadená…

JING JANG HOUSE

JING JANG HOUSE

Architecture, House

Rodinný dom je vo svojom výraze vrstvená stavebná hmota vyrastajúca z päty svahu. Logicky odráža podlažnosť a zvolené dispozičné riešenie. Koncept stavby podlieha optimálnej priestorovej orientácii na danej parcele vo vzťahu k prostrediu a svetovým stranám, ako aj maximalizácii využitia parcely jej terasovaním a prepojením so zelenými strechami objektu. Hlavným kritériom riešenia je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre jej užívateľov a prispieť ku kvalite…

SALESIAN CHURCH

SALESIAN CHURCH

Architecture, Competition, Interior

Koncept řešení jasně definuje dva objekty uzavírajíci vnitřní nádvoří, čímž je tento prostor dostatečne chráněn od venkovích ruchů, no zůstáva živým a dynamickým koridorem, jenž je otevřen všem kolemjdoucím. Jeho orientace má vazbu na přístupové komunikace a na sousedíci areál Salesiánského střediska mládeže, také poskytuje pohled do krajiny a dostatečné proslunení díky jižní orientaci. Prostor je řešen bezbariérově a podle…

TIP TRAVEL

TIP TRAVEL

Architecture, Design

Riešené objekty sú súčasťou zástavby pomerne dlhej Teplickej ulice. Zástavba je rozmanitá a výška okolitých stavieb sa pohybuje medzi jedným až troma poschodiami, spravidla doplnenými obytným podkrovím. Objekty, v ktorých sídli spoločnosť Tip travel a.s., sú v dobrom technickom stave a ich dispozičné riešenie zodpovedá potrebám prevádzky cestovnej kancelárie, preto nie je požiadavka objekty rekonštruovať. Problematický je architektonický výraz stavieb, ktorý nezodpovedá potrebám reprezentácie…

ARCHA HOTEL

ARCHA HOTEL

Architecture, Competition

Pozemok na ktorom sa má nachádzať sieťový hotel sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP. Novostavba hotela vo svojej voľnej nárožnej polohe dotvára uličný priestor v kontakte s predpolím Múzea SNP tvarovo jednoduchým riešením, s kompozičným a pohľadovým smerovaním k múzeu, pri dodžaní stanovenej max. podlažnosti navrhovaného objektu. Navrhované riešenie preberá uvažovaný zámer dopravného napojenia areálu obslužnou…