Category: Competition

KEZMARKA

KEZMARKA

Architecture, Competition

„Solárny kotúč v Kežmarskej doline“ Optimalizácia tvaru, aerodynamika oblého obvodového plášťa, efektívny sklon strešnej plochy vzhľadom na údržbu a celoročné využitie solárnej energie. Ikonický tvar v podobe projekcie pôdorysnej elipsy premietnutej do maximálnej strešnej plochy „solárny kotúč“. Orientácia na juh s maximálnymi tepelnými ziskami, klimatická pohoda, panoramatický výhľad. Jednoznačné vymedzenie objektu terasou obmedzujúce nežiadúci pohyb v chránenom území. Využiie terénnych…

CHYNE BASIC SCHOOL

CHYNE BASIC SCHOOL

Architecture, Competition

Školní budova ve které je snadné a příjemné se pohybovat. Prosvětlené prostory s výhledem do zeleně. Stavba, která nic nezakrýva – vše je možné vidět, na vše se dá zeptat. Naše řešení areálu a budovy komunitní školy dáva k dispozici prostory a jejich vazby. Využití všech možností jenž poskytují nevíme popsat, je ich mnoho. Záleži na užívatelích jestli je objeví…

DUBEN TOWER

DUBEN TOWER

Architecture, Competition, Design

Návrh odráža ambíciu, okrem riešenia funkcie vyhliadkovej veže, vytvoriť zážitkový objekt v priestore lesa, ktorý poskytne nové priestorové vnemy. Dá sa v ňom trénovať kondícia aj odpočívať. Umožňuje to plynulá špirála vytvárajúca dve mimobežné „nekonečné“ schodiskové ramená. Vďaka vretenovým schodom schodiská plynule menia sklon od 80% do 30% stúpania (podľa vzdialenosti od osi špirály).Vonkajšia šírka schodov (600mm) umožňuje pohodlné odpočívanie…

SALESIAN CHURCH

SALESIAN CHURCH

Architecture, Competition, Interior

Koncept řešení jasně definuje dva objekty uzavírajíci vnitřní nádvoří, čímž je tento prostor dostatečne chráněn od venkovích ruchů, no zůstáva živým a dynamickým koridorem, jenž je otevřen všem kolemjdoucím. Jeho orientace má vazbu na přístupové komunikace a na sousedíci areál Salesiánského střediska mládeže, také poskytuje pohled do krajiny a dostatečné proslunení díky jižní orientaci. Prostor je řešen bezbariérově a podle…

LOVE BOAT

LOVE BOAT

Competition, Design

Za múrom tečie rieka, zastavme a napime sa z nej pohľadom. Alebo nastúpme na loďku a vyplávajme… Plachetničky plávajú v prúde mestskej dynamiky. Do plachiet naberajú čulý ruch ulice a pasažierov unášajú do pokojného sveta hojdajúcich sa vlniek a škriekajúcich čajok. Nábrežná promenáda s flotilou vyhliadkových lavičiek je plná príbehov. Dve sa práve premenili na detské ihrisko: loď s pokladom pláva veľmi rýchlo, dokonca predbieha…

ARCHA HOTEL

ARCHA HOTEL

Architecture, Competition

Pozemok na ktorom sa má nachádzať sieťový hotel sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP. Novostavba hotela vo svojej voľnej nárožnej polohe dotvára uličný priestor v kontakte s predpolím Múzea SNP tvarovo jednoduchým riešením, s kompozičným a pohľadovým smerovaním k múzeu, pri dodžaní stanovenej max. podlažnosti navrhovaného objektu. Navrhované riešenie preberá uvažovaný zámer dopravného napojenia areálu obslužnou…