Category: Design

DUBEN TOWER

DUBEN TOWER

Architecture, Competition, Design

Návrh odráža ambíciu, okrem riešenia funkcie vyhliadkovej veže, vytvoriť zážitkový objekt v priestore lesa, ktorý poskytne nové priestorové vnemy. Dá sa v ňom trénovať kondícia aj odpočívať. Umožňuje to plynulá špirála vytvárajúca dve mimobežné „nekonečné“ schodiskové ramená. Vďaka vretenovým schodom schodiská plynule menia sklon od 80% do 30% stúpania (podľa vzdialenosti od osi špirály).Vonkajšia šírka schodov (600mm) umožňuje pohodlné odpočívanie…

CROSS

CROSS

Architecture, Art, Design, Realization

Nový centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom vznikol na podnet dekana farnosti, otca Mateja, ktorý ponúkol priestor na hľadanie súdobého i netradičného stvárnenia motívu svätého kríža, aby viedlo ľudí k zamysleniu a zapamätaniu si  samotného miesta. Výberom tohto riešenia, spracovanom najprv v architektonickej štúdii, ktorá navrhovala použitie pohľadového betónu, vložil dôveru v autora a realizátora diela, za čo mu patri úprimná vďaka. Skulptúra je osadená…

LOVE BOAT

LOVE BOAT

Competition, Design

Za múrom tečie rieka, zastavme a napime sa z nej pohľadom. Alebo nastúpme na loďku a vyplávajme… Plachetničky plávajú v prúde mestskej dynamiky. Do plachiet naberajú čulý ruch ulice a pasažierov unášajú do pokojného sveta hojdajúcich sa vlniek a škriekajúcich čajok. Nábrežná promenáda s flotilou vyhliadkových lavičiek je plná príbehov. Dve sa práve premenili na detské ihrisko: loď s pokladom pláva veľmi rýchlo, dokonca predbieha…

TIP TRAVEL

TIP TRAVEL

Architecture, Design

Riešené objekty sú súčasťou zástavby pomerne dlhej Teplickej ulice. Zástavba je rozmanitá a výška okolitých stavieb sa pohybuje medzi jedným až troma poschodiami, spravidla doplnenými obytným podkrovím. Objekty, v ktorých sídli spoločnosť Tip travel a.s., sú v dobrom technickom stave a ich dispozičné riešenie zodpovedá potrebám prevádzky cestovnej kancelárie, preto nie je požiadavka objekty rekonštruovať. Problematický je architektonický výraz stavieb, ktorý nezodpovedá potrebám reprezentácie…