Category: House

T HOUSE

T HOUSE

Architecture, House

Architektonická štúdia predstavuje ideový návrh riešenia rodinného domu a úprav exteriéru. Objekt rodinného domu bol koncipovaný, aby plnohodnotne využil danosti pozemku a blízkeho prostredia. Stavebná hmota je zložená z ortogonálnych sekcií (z dispozičného hľadiska ich môžeme nazvať krídlami) vzájomne zloženými do štruktúry asymetrického kríža. Tento svojím umiestnením parcelu člení na jednotlivé funkčné priestory, a to nie len pozične ale aj…

SLAVIN HOUSE

SLAVIN HOUSE

House

Architektonická štúdia predstavuje ideový návrh riešenia rodinného domu a úprav exteriéru. Pozemok sa nachádza v zastavanom, stabilizovanom území v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto. Okolitá zástavba z oboch strán ulice pozostáva z rodinných domov, oproti je situovaná bývalá reštaurácia Lomenica pod Slavínom, ktorá bola pred 20 rokmi nadstavená o dve podlažia. V súčasnosti sa na parcele nachádza starý rodinný dom…

CUBE HOUSE

CUBE HOUSE

Architecture, House, Interior, Realization

Objekt sa nachádza v území jestvujúcej IBV, v jeho krajovej časti. Prístup k parcele je jestvujúci, z miestnej komunikácie. Terén parcely je rovinatý. Parcela navrhovaného rodinného domu je v koncovej nárožnej polohe. Pozdĺžna os objektu RD je ako pozemok orientovaná v smere SZ-JV. Hlavný vstup do RD, rovnako ako vjazd na pozemok, je JZ strane, sprístupnený napojením na miestnu komunikáciu. Odstavná plocha…

JING JANG HOUSE

JING JANG HOUSE

Architecture, House

Rodinný dom je vo svojom výraze vrstvená stavebná hmota vyrastajúca z päty svahu. Logicky odráža podlažnosť a zvolené dispozičné riešenie. Koncept stavby podlieha optimálnej priestorovej orientácii na danej parcele vo vzťahu k prostrediu a svetovým stranám, ako aj maximalizácii využitia parcely jej terasovaním a prepojením so zelenými strechami objektu. Hlavným kritériom riešenia je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre jej užívateľov a prispieť ku kvalite…