Category: Interior

FISHERMAN’S HOUSE

FISHERMAN’S HOUSE

Architecture, Interior, Realization

Sídlo je určené na víkendové a dovolenkové oddychovanie majiteľa s rodinou pripadne s priateľmi. Majiteľ- vášnivý rybár, našiel miesto pre stavbu mimo zastavané územie, na malom poloostrove uprostred jazera pri obci Sekule. Hobby majiteľa definovalo nielen polohu, ale prinieslo aj niektoré špecifické problémy – parkovanie loďky, odkladanie dlhých udíc tak, aby sa nemuseli zakaždým rozoberať. Vzhľadom na odľahlejšiu lokalitu ktorá slúži rybárom, chatárom…

STUPAVA HOUSE

STUPAVA HOUSE

Architecture, Interior, Realization

Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaci pre mierne svahovitý terén, je čiastočne podpivničený a nad cca jednou tretinou pôdorysu prízemia je poschodie. Je navrhovaný v súlade s reguláciou, ktorú stanovuje Územný plán zóny a upresňuje Architektonická štúdia zóny. Navrhnutý rodinný dom je stvárnený v súlade so všetkými požiadavkami na zástavbu v danej obytnej zóne. Vo svojom výraze je to…

CUBE HOUSE

CUBE HOUSE

Architecture, House, Interior, Realization

Objekt sa nachádza v území jestvujúcej IBV, v jeho krajovej časti. Prístup k parcele je jestvujúci, z miestnej komunikácie. Terén parcely je rovinatý. Parcela navrhovaného rodinného domu je v koncovej nárožnej polohe. Pozdĺžna os objektu RD je ako pozemok orientovaná v smere SZ-JV. Hlavný vstup do RD, rovnako ako vjazd na pozemok, je JZ strane, sprístupnený napojením na miestnu komunikáciu. Odstavná plocha…

SALESIAN CHURCH

SALESIAN CHURCH

Architecture, Competition, Interior

Koncept řešení jasně definuje dva objekty uzavírajíci vnitřní nádvoří, čímž je tento prostor dostatečne chráněn od venkovích ruchů, no zůstáva živým a dynamickým koridorem, jenž je otevřen všem kolemjdoucím. Jeho orientace má vazbu na přístupové komunikace a na sousedíci areál Salesiánského střediska mládeže, také poskytuje pohled do krajiny a dostatečné proslunení díky jižní orientaci. Prostor je řešen bezbariérově a podle…