Category: Realization

FISHERMAN’S HOUSE

FISHERMAN’S HOUSE

Architecture, Interior, Realization

Sídlo je určené na víkendové a dovolenkové oddychovanie majiteľa s rodinou pripadne s priateľmi. Majiteľ- vášnivý rybár, našiel miesto pre stavbu mimo zastavané územie, na malom poloostrove uprostred jazera pri obci Sekule. Hobby majiteľa definovalo nielen polohu, ale prinieslo aj niektoré špecifické problémy – parkovanie loďky, odkladanie dlhých udíc tak, aby sa nemuseli zakaždým rozoberať. Vzhľadom na odľahlejšiu lokalitu ktorá slúži rybárom, chatárom…

STUPAVA HOUSE

STUPAVA HOUSE

Architecture, Interior, Realization

Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaci pre mierne svahovitý terén, je čiastočne podpivničený a nad cca jednou tretinou pôdorysu prízemia je poschodie. Je navrhovaný v súlade s reguláciou, ktorú stanovuje Územný plán zóny a upresňuje Architektonická štúdia zóny. Navrhnutý rodinný dom je stvárnený v súlade so všetkými požiadavkami na zástavbu v danej obytnej zóne. Vo svojom výraze je to…

CUBE HOUSE

CUBE HOUSE

Architecture, House, Interior, Realization

Objekt sa nachádza v území jestvujúcej IBV, v jeho krajovej časti. Prístup k parcele je jestvujúci, z miestnej komunikácie. Terén parcely je rovinatý. Parcela navrhovaného rodinného domu je v koncovej nárožnej polohe. Pozdĺžna os objektu RD je ako pozemok orientovaná v smere SZ-JV. Hlavný vstup do RD, rovnako ako vjazd na pozemok, je JZ strane, sprístupnený napojením na miestnu komunikáciu. Odstavná plocha…

RETROSKA

RETROSKA

Prestavba rodinného domu je vždy náročná. Často býva dokonca náročnejšia než stavba nového a výsledok nemusí byť vždy presvedčivý. Ak je však základ v poriadku a zásahy premyslené (netreba sa hneď uchýliť k radikálnym rezom), aj starší dom môže získať všetky kvality novostavby. Prízemný rodinný dom v jednej z pokojných piešťanských štvrtí postavili asi pred štyridsiatimi rokmi. V tých časoch,…

NEW WAVE BUILDING

NEW WAVE BUILDING

Jestvujúci objekt sa nachádza v širšom centre Bratislavy. Lokalita bola intenzívne urbanizovaná v prvej polovici minulého storočia. Susediaca budova YMCA bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti prebieha v blízkosti výstavba výškového bytového domu. Riešený objekt nie je priamo súčasťou uličnej zástavby, ale je situovaný medzi susednými stavbami v hĺbke oploteného spoločného dvora s vjazdom aj vstupom z Beskydskej ulice. Technický stav budovy nedovoľuje v súčasnosti…

CROSS

CROSS

Architecture, Art, Design, Realization

Nový centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom vznikol na podnet dekana farnosti, otca Mateja, ktorý ponúkol priestor na hľadanie súdobého i netradičného stvárnenia motívu svätého kríža, aby viedlo ľudí k zamysleniu a zapamätaniu si  samotného miesta. Výberom tohto riešenia, spracovanom najprv v architektonickej štúdii, ktorá navrhovala použitie pohľadového betónu, vložil dôveru v autora a realizátora diela, za čo mu patri úprimná vďaka. Skulptúra je osadená…