CROSS

CROSS

Nový centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom vznikol na podnet dekana farnosti, otca Mateja, ktorý ponúkol priestor na hľadanie súdobého i netradičného stvárnenia motívu svätého kríža, aby viedlo ľudí k zamysleniu a zapamätaniu si  samotného miesta. Výberom tohto riešenia, spracovanom najprv v architektonickej štúdii, ktorá navrhovala použitie pohľadového betónu, vložil dôveru v autora a realizátora diela, za čo mu patri úprimná vďaka.

Skulptúra je osadená v novšej časti areálu cintorína, na mieste malého trávnika, elipsovitého tvaru, ktorý po stranách  lemuje rozdvojujúci sa chodník. Tvar trávnika, v kompozícií s panelom kríža a voľne rozmiestnenými hranolmi, dokresľuje pomyselnú loďku, zdvíhajúcu sa na mohutnej svahovej vlne kopca, na ktorom sa cintorín s hrobovými poľami rozlieva, parafrázujúc tak udalosti z Evanjelií, Utíšenie búrky na mori (Mt 8,23-27); Ježiš káča po mori (Mt 14,22-36), Výrok o dvoch cestách (Mt 7,13-14, Lk 13,24). Kompozícia je situovaná v osi stúpajúcej pešej trasy, lemovanej parkovou zeleňou, v mieste, kde rozšírená plocha umožňuje väčšie zhromaždenie návštevníkov. Vzdutá železobetónová plachta, s vynechaným priezorom v tvare kríža, zároveň akoby lodným sťažňom, je na povrchu doplnená textom zo zváraných oceľových písmen: na čelnej strane textom z Evanjelia „Ja som vzkriesenie a život“ a na zadnej strane citátom sv. Ambróza: „Smrť spravodlivých je prístav odpočinku, pre hriešnikov stroskotanie lode života.“

Betónová stena bola odlievaná priamo na mieste stavby do drevenej formy, zloženej z 2 častí, čo kládlo pri výške 4,3m veľké nároky na pevnosť a presnosť prevedenia, pri zvolenej technológii odlievania na jeden záber. Hrúbka v stredových častiach panelu je 18 cm. Hranoly pri objekte sú rozložené voľne a sú obložené leštenými žulami. Ich vrchné plochy ponúkajú vyvýšené miesta na zapálenie sviečok.

Realizácia naplnila očakávania investora. Po vysvätení kríža boli v miestnej tlači uverejňované zaujímavé odozvy obyvateľov mesta, v ktorých zazneli nové postrehy a osobné interpretácie diela, kladné i polemizujúce. Pri návšteve cintorína ľudia prichádzajú bližšie k objektu, prezerajú si ho, niektorí využívajú túto príležitosť na modlitbu pri kríži, iní v tichosti pokračujú v chôdzi, mlčky uvažujúc o svojom kríži života, či v rozhovore s príbuznými a priateľmi o tomto stvárnení.

Autor: Ing.arch. Michal Šimurda, ©2011 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts