DUBEN TOWER

DUBEN TOWER

Návrh odráža ambíciu, okrem riešenia funkcie vyhliadkovej veže, vytvoriť zážitkový objekt v priestore lesa, ktorý poskytne nové priestorové vnemy. Dá sa v ňom trénovať kondícia aj odpočívať. Umožňuje to plynulá špirála vytvárajúca dve mimobežné „nekonečné“ schodiskové ramená. Vďaka vretenovým schodom schodiská plynule menia sklon od 80% do 30% stúpania (podľa vzdialenosti od osi špirály).Vonkajšia šírka schodov (600mm) umožňuje pohodlné odpočívanie s výhľadom na stromy alebo do krajiny, pretože zvolenou výškou veže sme docielili pekný panoramatický výhľad aj z horných polôh schodiska. Koncept dvoch nezávislých schodísk zároveň umožňuje samostatnú trasu pre bezkolízny výstup aj zostup z vyhliadkovej plošiny. V blízkosti veže navrhujeme realizovať odpočinkové miesto pre turistov, ktorí vyhliadku nenavštívia, prípadne čakajú na ostatných.

Betónová základová doska tvorí podlahu nástupného priestoru aj základňu pre ukotvenie nosného oceľového plášťa veže. Zatiaľ čo vertikálne oceľové profily prenášajú zaťaženie ku päte stavby, výplet z oceľových lán zachytáva pôsobenie priečnych síl. Drevená špirála schodiska, vložená do oceľového tubusu, vystužuje konštrukciu proti zborteniu a kotvením trámov navzájom aj ku oceľovým nosným prvkom zabezpečuje celkovú stabilitu veže. Vzájomné spojenie drevenej aoceľovej konštrukcie musí rešpektovať tvarové zmeny pri zosychaní reziva, čo bude zabezpečené vertikálnymi klznými štrbinami na oceľových profiloch.Konštrukčné prvky a detaily sú zvolené tak, aby dostatočne odolávali poškodeniu. Objekt bude vzdušný a preslnený, čo minimalizuje nepriaznivé klimatické vplyvy na konštrukcie.

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, ©2016 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts