KEZMARKA

KEZMARKA

„Solárny kotúč v Kežmarskej doline“

Optimalizácia tvaru, aerodynamika oblého obvodového plášťa, efektívny sklon strešnej plochy vzhľadom na údržbu a celoročné využitie solárnej energie. Ikonický tvar v podobe projekcie pôdorysnej elipsy premietnutej do maximálnej strešnej plochy „solárny kotúč“. Orientácia na juh s maximálnymi tepelnými ziskami, klimatická pohoda, panoramatický výhľad. Jednoznačné vymedzenie objektu terasou obmedzujúce nežiadúci pohyb v chránenom území. Využiie terénnych daností lokality, optimálne výškové napojenie vstupov v dvoch úrovniach. Minimalizovaný stavebný zásah do prostredia.

Vertikalizácia prevádzky akceptovateľná vzhľadom na turistický charakter vysokohorskej chaty. Ubytovací štandard zohľadňuje komfort polohy izby (nocľahárne). Členenie na prevádzkové zóny zamestnancov a zóny návštevníkov. Efektívne radenie priestorov do teplotných zón, nevykurované a temperované priestory, v suteréne a severných polohách. Ubytovací štandard zohľadňuje polohu izby (nocľahárne). Konštrukčné riešenie ako železobetónová spodná stavba. Oceľová konštrukcia skeletu, efektívny modul 3,25m, konštrukčná výška 3,0m.Využité technológie v stavbe sú fotovoltaické pole, rekuperácia a vzduchotesnosť.

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, ©2014 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts