• ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL
  • ARCHA HOTEL

ARCHA HOTEL

Hotelový komplex s reštauráciou a viacúčelovou sálou, architektonicko – urbanisticá súťaž, Banská Bystrica.

Autori: Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Petra Káčeríková, ©2010 Ateliér A11 s.r.o.