• ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS
 • ESET CAMPUS

ESET CAMPUS

10.000 m2

Architektonická štúdia riešenia areálu kampusu spoločnosti Eset v priesotroch bývalej Vojenskej nemocnice na Patrónke v Bratislave.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing. Danica Baricová, ©2017 Ateliér A11 s.r.o.