Vyberte stranu

Fishermans house

CHATA / COTTAGE

Rekreačná rybárska chata polkruhového tvaru s mechanicky sklápateľnou terasou pri jazere, Sekule, Slovensko. / Recreational fisherman’s cottage of semicircular shape with mechanically folding terrace by the lake, Sekule, Slovakia

 

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Sídlo je určené na víkendové a dovolenkové oddychovanie majiteľa s rodinou pripadne s priateľmi. Majiteľ- vášnivý rybár, našiel miesto pre stavbu mimo zastavané územie, na malom poloostrove uprostred jazera pri obci Sekule. Hobby majiteľa definovalo nielen polohu, ale prinieslo aj niektoré špecifické problémy – parkovanie loďky, odkladanie dlhých udíc tak, aby sa nemuseli zakaždým rozoberať. Vzhľadom na odľahlejšiu lokalitu ktorá slúži rybárom, chatárom aj obyvateľom blízkych obcí za účelom rekreácie, bolo potrebné stavbu zabezpečiť pred poškodením prípadne vlámaním v čase, keď nie je využívaná. Naš zámer bol aby stavba vzhľadom na svoju exponovanu polohu prírodnu scenériu doplnila nie aby jej dominovala. Objekt je koncipovaný ako horizontálna hmota s dvoma charakteristickými výrazmi: k pevnine sa otáča chrbtom – polválcovou fasádou ktorá je strohá, obložená dreveným horizontálnym obkladom. Oživuje ju iba vstup a lodenica s parkovaním loďky pod objektom. K jazeru je objekt otvorený zasklenými plochami a maximálne využíva kontakt s krásnou scenériou prírodného jazera nielen z interiéru, ale aj v exteriéri na drevenej terase. Stavba takto sama definuje svoj užívací priestor s vlastnou intimitou.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Jednoduchú hmotu stavby sme podporili použitím prírodných materiálov realizovaných v strohých architektonických detailoch. Vyhovuje to odolnosti stavby pred poškodením aj minimalistickému konceptu architektonického výrazu. Interiér stavby je koncipovaný velkorysejšie, ale v podobnom duchu ako stavba samotná. Je však bohatší na detail aj uplatnenie materiálu, čo je v súlade s požiadavkami investora. Materiál ako aj použité farebné odtiene korešpondujú s charakterom prostredia – voda, drevo, piesok. Stavba je jednoduchá murovaná konštrukcia na železobetónovej doske zdvihnutej do výškovej úrovne ktorá je bezpečná voči kolísaniu hladiny jazera. Zároveň tak umožňuje vplávanie loďky pod objekt do uzatvárateľnej lodenice. Drevená terasa na ocelovej konstrukcii je v čase, keď objekt nie je využívaný, zdvihnutá kladkovým mechanizmom pomocou elektromotora do vertikálnej polohy. Mobilná terasa tvorí v zatvorenej polohe prakticky celú fasádu objektu od jazera. Chráni velkoplošné presklenia a vstup do skladu udíc,  zároveň je zabezpečená pred nežiadúcim užívaním a prípadným poškodením. Dokonca v čiastočne zdvihnutej polohe terasa vytvára príjemnú plochu pre opaľovanie – toto využitie však nebolo plánované, objavili ho až užívatelia. Drevený obklad je využitý v dvoch základných polohách. Horizontálny obklad pieskovej farby je využitý na statické plochy stavby, ktoré sa netransformujú v čase tak ako pieskové pobrežie. Vertikálny obklad farby stromovej kôry je využitý na pohyblivé pódium a okenicu vstupného otvoru. Tieto plochy sú v čase užívania nahradené za presklené (otvorením objektu). Strešná rovina pultovej strechy zrealizovaná zo zvlneného plechu svojou horizontalitou, farbou aj odleskmi odkazuje na jazernú hladinu. Celá stavba pokiaľ je zatvorená pôsobí nenápadne ale keď sa roztvorí obohatí prostredie o nové vnemy, čo je odkaz na okolitú prírodu v jej dynamike.

©2007 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Igor Ščipák, Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová