• FREUD’S EYE BRIDGE
  • FREUD’S EYE BRIDGE
  • FREUD’S EYE BRIDGE
  • FREUD’S EYE BRIDGE

FREUD’S EYE BRIDGE

100

Architektonická súťaž na novostavbu pešieho mostu cez riečku Lubina v meste Příbor.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Noro Sládečka, Mgr.art. Michal Staško, Vizualizácie: Ing. Juraj Ščerba, ©2016 Ateliér A11 s.r.o.