Vyberte stranu

Jing Jang

RODINNÝ DOM / FAMILY HOUSE

Architektonická štúdia rodinného domu na svahu, Bratislava Vinohrady, Slovensko. / Architectural study of a family house on a slope, Bratislava Vinohrady, Slovakia.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Rodinný dom je vo svojom výraze vrstvená stavebná hmota vyrastajúca z päty svahu. Logicky odráža podlažnosť a zvolené dispozičné riešenie. Koncept stavby podlieha optimálnej priestorovej orientácii na danej parcele vo vzťahu k prostrediu a svetovým stranám, ako aj maximalizácii využitia parcely jej terasovaním a prepojením so zelenými strechami objektu. Hlavným kritériom riešenia je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre jej užívateľov a prispieť ku kvalite širšieho okolia prejavom založeným na kultivovanom architektonickom výraze, umocnenom kvalitou materiálu a detailu. Stavba je členená horizontálne troma základnými hmotami. Vstupné podlažie v kontakte s prístupovou komunikáciou tvorí kamennú podnož objektu, ktorá nesie hlavnú hmotu rodinného domu. Strecha je navrhnutá ako zelená plocha plynulo nadväzujúca na upravený terén pozemku, pričom v jej časti je ďalšie – ustupujúce podlažie. Vo výraze celej stavby sú dominantné krivky fasády. Jej pôsobenie je zvýraznené dôsledným materiálovým členením, s využitím dreveného obkladu v kombinácii so zasklenými stenami, ale najmä oblými tvarmi a plynulými výškovými gradáciami. Uličné oplotenie bude navrhnuté v materiálovom riešení zodpovedajúcom hlavnému stavebnému objektu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Vstup do rodinného domu je riešený cez vstupnú halu, alternatívne priamo z garáže pre tri automobily cez chodbu do vstupnej haly. Za vstupnými priestormi a garážou sú umiestnené šatník, odkladacie priestory a technická miestnosť vo väzbe na vertikálne inštalačné jadro. Z haly je dvojramenným schodiskom nástup na 2.nadzemné podlažie do stredu dispozície. Chodbou je na jednu stranu prístupný veľkorysý kruhový denný priestor obývacej izby s jedálňou a integrovanou kuchyňou s ostrovným pultom. Denný priestor organizuje svojou centrálnou polohou krbové teleso, ktoré definuje jednotlivé funkcie denného priestoru. V letných mesiacoch umožňuje presklená stena z obývacej časti priamy kontakt denného priestoru s vonkajšou plochou na juhozápadnej strane rodinného domu a pohodlnú obsluhu pre stolovanie v záhrade. Z kuchyne je prístup do komory, na jej bočnej stene smerom do obývacej izby je priestor pre veľké akvárium. Hosťovské WC má vstup riešený zo schodiskového priestoru. Nočná časť je prístupná cez oblúkovú chodbu – z nej sú vstupy do dvoch detských spální a oproti nim kúpeľňa vybavená vaňou, umývadlom, WC a bidetom ako aj práčovňa – táto je určená na umiestnenie práčky a sušičky prádla, zároveň na odkladanie čistiacich potrieb. Na konci chodby sa vchádza do spálňového traktu rodičov, ktorý má navrhnutý atraktívny kruhový šatník, vlastnú kúpeľňu a veľkorysý priestor na spanie orientovaný do záhrady. Na jednom podlaží je tak vlastne situovaná kompletná denná aj nočná časť bytu čo minimalizuje nežiaduci vertikálny pohyb v objekte. Z dennej časti je jednoramenným schodiskom riešený nástup na 3.nadzemné podlažie, ktoré je situované nad spálňovou časťou rodinného domu. Toto ustupujúce podlažie nadväzuje na vonkajšiu terasu vo vyššie položenej časti záhrady. V tejto je navrhnutá vodná plocha a ochladzovací bazénik pre saunu. Celkovo priestor na 3.nadzemnom podlaží slúži ako spoločensko – relaxačný s možnosťou využitia na príležitostné hosťovské spanie resp. ako domáca pracovňa. Má samostatné sociálne zariadenie doplnené saunou. 

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Zakladanie rodinného domu závisí od geologických pomerov v lokalite, predpokladáme použitie pásových základov z prostého betónu. Obvodové murivo aj vnútorné nosné murivo a priečky sú uvažované murované z pórobetónových tvárnic, doplnené betónovými konštrukciami v zmysle statickej stability stavby. Stropné dosky budú realizované ako železobetónové platne. Ich zateplenie bude v rámci skladby strešnej konštrukcie -strechy budú realizované ako zelené, pochôdzne. Fasáda bude obložená obkladom z kameňa alebo dreva kotveným na murivo pričom priestor pod obkladom umožňuje dodatočné zateplenie fasádneho muriva. Nad presklenými stenami orientovanými prevažne južným smerom budú zrealizované konštrukcie na uchytenie popínavej zelene, ktorá v letných mesiacoch tienením minimalizuje tepelné zisky v interiéri a naopak, v zimných mesiacoch po opadaní listov umožní slnečnú energiu využiť. Vo väzbe na rodinný dom sú navrhnuté exteriérové terasy konštrukčne riešené ako drevené pódiá. Terénne úpravy si vyžiadajú realizáciu oporných ŽB múrov a vonkajších schodísk. Komunikačné trasy v zeleni navrhujeme riešiť kamennými šľapákmi. Vstup a vjazd na pozemok je priamo z ulice. Uličné oplotenie sa prispôsobí konfigurácii terénu a budovanej prístupovej komunikácii. V priestoroch vstupu bude situovaná aj nika pre smetné nádoby. Spevnené plochy príjazdu a prístupu budú riešené z betónovej zámkovej dlažby uloženej do štrkodrvy – s možnosťou priesaku dažďovej vody do podložia.

©2011 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.Tatiana Švantnerová