Vyberte stranu

Kežmarka

CHATA / COTTAGE

Architektonická súťaž na vysokohorskú chatu vo Vysokých Tatrách v katastrálnom území mesta Kežmarok, Slovensko. Súťažný návrh získal 3.cenu. / Architectural competition for a high-altitude chalet in the High Tatras in the cadastral territory of the city of Kežmarok, Slovakia. The competition proposal won the 3rd prize.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

„Solárny kotúč v Kežmarskej doline“ Optimalizácia tvaru, aerodynamika oblého obvodového plášťa, efektívny sklon strešnej plochy vzhľadom na údržbu a celoročné využitie solárnej energie. Ikonický tvar v podobe projekcie pôdorysnej elipsy premietnutej do maximálnej strešnej plochy „solárny kotúč“. Orientácia na juh s maximálnymi tepelnými ziskami, klimatická pohoda, panoramatický výhľad. Jednoznačné vymedzenie objektu terasou obmedzujúce nežiadúci pohyb v chránenom území. Využiie terénnych daností lokality, optimálne výškové napojenie vstupov v dvoch úrovniach. Minimalizovaný stavebný zásah do prostredia.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Vertikalizácia prevádzky akceptovateľná vzhľadom na turistický charakter vysokohorskej chaty. Ubytovací štandard zohľadňuje komfort polohy izby (nocľahárne). Členenie na prevádzkové zóny zamestnancov a zóny návštevníkov. Efektívne radenie priestorov do teplotných zón, nevykurované a temperované priestory, v suteréne a severných polohách. Ubytovací štandard zohľadňuje polohu izby (nocľahárne). Konštrukčné riešenie ako železobetónová spodná stavba. Oceľová konštrukcia skeletu, efektívny modul 3,25m, konštrukčná výška 3,0m.Využité technológie v stavbe sú fotovoltaické pole, rekuperácia a vzduchotesnosť.

©2014 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka