• CROSS
  • CROSS
  • CROSS
  • CROSS
  • CROSS
  • CROSS
  • CROSS

CROSS

10 m2

Centrálny kríž na mestskom cintoríne v Humennom, pre investora – Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Všetkých svätých v Humennom.

Autor: Ing.arch. Michal Šimurda, ©2011 Ateliér A11 s.r.o.