Vyberte stranu

Kvetnica

ROZHĽADŇA / TOWER

Architektonicko – konštrukčná súťaža na vyhliadkovú vežu v lokalite Kvetnica, Poprad, Slovensko / Architectural – design competition for an observation tower in Kvetnica, Poprad, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Hmotový koncept stavby vychádza z geometrie špirály. Z filozofického hľadiska špirálu vnímame ako vizualizáciu histórie – cyklické napredovanie v čase. To je ideová rovina architektonického riešenia objektu – reflektuje bohaté dejinné súvislosti vrchu Zámčisko, z ktorého vyrastá. Vertikálnu dynamiku podporuje aj palisáda vyrastajúca okolo veže zo zeme – naznačuje tak možnosť, že špirála bude ďalej rásť – z prítomnosti do budúcnosti. Palisáda však primárne slúži ako prírodná galéria prezentujúca históriu a lokálne archeologické nálezy.

KONŠTRUKČNO – TECHNICKÉ  RIEŠENIE

Stavebný materiál pre realizáciu rozhľadne sme zvolili drevo. V prospech našej voľby vypovedá seizmické zaťaženie oblasti, súlad s prírodným prostredím aj drobnou architektúrou v okolí (drevená kaplnka). Vizuálny aj konštrukčný koncept sú založené na jednotnom princípe. Ide sa o rotáciu primárneho stavebného prvku okolo zvislej osi a zároveň jeho vertikálny posun o výšku schodiskového stupňa. Spomínaný prvok predstavuje schodiskovú konzolu zapretú pomocou šikmej vzpery do vertikálneho trámu. Mohutnosť množstva drevených prvkov pôsobí nehospodárne, však v celkovej skladbe systému je veľmi efektívna. Rotačným rozložením prvkov okolo vertikálnej osi tvoria plášť valca – mohutnú drevenú rúru v ťažisku stavby, ktorá pomocou kotviacich a stabilizačných oceľových prvkov efektívne prenáša všetky tlakové aj ťahové sily do základovej konštrukcie. Výhodou navrhovaného konceptu je aj vysoká prefabrikácia výroby.

©2015 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka