Vyberte stranu

Lombardini house

RODINNÝ DOM / FAMILY HOUSE

Novostavba rodiného domu a rekonštrukcia existujúcej garáže, Lombardiniho ulilca, Bratislava – Nové mesto, Slovensko. / New construction of a family house and reconstruction of an existing garage, Lombardini street, Bratislava – Nové mesto, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Dispozičné a technické parametre jestvujúceho rodinného domu nezodpovedajú dnešným požiadavkám na bývanie, preto sa investor rozhodol stavbu odstrániť a vybudovať novostavbu rodinného domu. Architektonické stvárnenie novostavby rodinného domu a jej zakomponovania s jestvujúcim rekonštruovaným objektom garáže vychádza z požiadaviek stavebníka, dispozícia objektu vyplýva z požiadaviek, zámerov a pripomienok stavebníka s ohľadom na stavebno-konštrukčné prevedenie stavby v zmysle príslušných noriem a predpisov. Novonavrhovanou stavba rodinného domu a rekonštrukcia jestvujúcej garáže je stavba nevýrobnej povahy. Novostavba rodinného domu a objekt rekonštruovanej garáže je z dopravného hľadiska v súčasnosti napojený priamo na  jestvujúcu miestnu komunikáciu – Lombardiniho ulicu. Parkovanie pre jedno osobné motorové vozidlo je možné v rekonštruovanej garáži.

©2008 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing.arch. Igor Ščipák