• LOVE BOAT
  • LOVE BOAT
  • LOVE BOAT
  • LOVE BOAT
  • LOVE BOAT

LOVE BOAT

2 m2

Architektonická ideová súťaž na vyhliadkovú lavičku pre staré mesto, Rázusovo nábrežie Bratislava.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Mgr.art. Michal Staško, ©2011 Ateliér A11 s.r.o.