Vyberte stranu

Loveboat

LAVIČKA / BENCH

Architektonická ideová súťaž na vyhliadkovú lavičku pre staré mesto, Rázusovo nábrežie Bratislava, Slovensko. / Architectural idea competition for a viewing bench for the old town, Rázusovo nábrežie Bratislava, Slovakia.

 

FILOZOFIA NÁVRHU

Za múrom tečie rieka, zastavme a napime sa z nej pohľadom. Alebo nastúpme na loďku a vyplávajme… Plachetničky plávajú v prúde mestskej dynamiky. Do plachiet naberajú čulý ruch ulice a pasažierov unášajú do pokojného sveta hojdajúcich sa vlniek a škriekajúcich čajok. Nábrežná promenáda s flotilou vyhliadkových lavičiek je plná príbehov. Dve sa práve premenili na detské ihrisko: loď s pokladom pláva veľmi rýchlo, dokonca predbieha električku. Prenasleduje ju rovnako rýchla pirátska loď, na ktorej diskutujú mamičky. Ďalšia loďka prijala párik zamilovaných. Tajomne sa kolíše na vlnách a svoju posádku schováva plachtou pred očami zvedavého sveta. Inú loďku oboplával húf holubov. Morský vlk im rozsypal odrobinky z keksov a teraz ich pozoruje. Spokojne si užíva slnečné lúče, lebo plachta ho chráni od dobiedzajúceho vetra aj uličného lomozu. Veľká vyhliadková loď sa plaví proti prúdu Dunaja. Kým s ním bojuje, cestujúci mávajú plachetničkám odpočívajúcim v bezpečí za nábrežným múrom. Kde začína ulica a kde končí rieka?

DIZAJNÉRSKO – KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Koncept lavičky je založený na jednoduchom a zrozumiteľnom motíve odkazujúcom na génia loci miesta, ale aj mesta. Zrozumiteľnosť považujeme za dôležitú, aby si bežní obyvatelia mesta a jeho návštevníci vedeli vytvoriť k atrakcii bližší vzťah. Ten môže podporiť aj vlastná identita jednotlivých objektov ich číslovaním alebo pomenovaním (ako je to pri reálnych plavidlách zvykom). Plachty, ktoré zabezpečujú pohodu aj intimitu sediacich sa dajú vhodne využiť ako prezentačné plochy s funkciou propagácie, reklamy, alebo ako inštalácia exteriérovej galérie. Konštrukčné riešenie s takýmto využitím počíta. Plachty sú navrhnuté z dostupnej PVC plachtoviny (autoplachty) a je možné ich jednoduchým spôsobom vymieňať podľa potreby – pri aktualizovaní informácií, prípadne pri ich poškodení. Nosná konštrukcia, ktorá slúži pre osadenie dreveného roštu sedenia, aj na napnutie plachtoviny, je zváraná z bežných oceľových profilov. Stabilitu objektu zabezpečuje betónový odliatok, ktorý tvorí pre lavičku pódium. Tento podstavec je od kovovej konštrukcie lavičky oddeliteľný pre potreby prepravy a efektívneho skladovania.

©2011 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Mgr.art. Michal Staško