Vyberte stranu

Náklo

ROZHĽADŇA / TOWER

Architektonická súťaž na turistickú rozhľadňu Náklo v katastrálnom území obce Milotice, vrch Náklo, Česká republika. / Architectural competition for the Náklo tourist lookout in the cadastral area of Milotice, Náklo Hill, Czech Republic.

 

ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE

Rozhledny jsou již běžním prvkem české a moravské krajiny. Je to sčásti dáno tradicí, ale zejména přírodním charakterem. Jejich provedení: od jednoduchých hrázděných vyhlídek až po náročné zdené věže poskytuje široké spektrum dávno ověřených řešení. To naše však má ambici poskytnout více, než jenom pohled z výšky. Chtěli bychom umocnit atraktivitu místa stavbou, která přispěje k dalšímu rozvoji širokého okolí. Vsadili sme na dobrodružství, to přeci k přírodě patří. Fantazií se meze nekladou, zejména děti stavba opravdu inspiruje. Každý může v architektuře rozhledny najít svůj motív. Třeba věž nebo komín – no co tak koš zavěšený pod balónem, nebo periskop ..?  Kto se rozhodne vstoupit, nebude sklamán. Kromě samotného výhledu poskytuje rozhledna i zajímavý výstup po schodišti v dlouhém otevřenem prostoru, kde dominuje hra světla a stínu. Tá je dosažena perforací obvodového pláště stavby. Otvory se stoupáním k obloze zvěčšují a pozvolna odkrývají také výhled skrze dřevěnou zeď. V prvním pozorovacím patre je výhled vhodně usměrňován pozorovacími okny. První patro je kryto volně přístupnou střechou, která tvoří terasu druhého pozorovacího patra s volným výhledem nejen do okolí, ale také na oblohu k pozorování hvězd. Obě patra sou z praktických důvodů vybaveny také pevnou odpočinkovou lavicí. Stavba je pozorovatelná ze širokého okolí, proto je důležitá jednoduchost, ale také jedinečnost a rozpoznatelnost její siluety. Pak se stavba stáva identifikátorem, jakýmsi symbolem pro přilehlý kraj. Definuje ho například na požízených fotografiích, jinak bezejmenných přírodních panoramat, nebo také na různych videách a přes internet ho úspěšne zviditelňuje možná lépe, jako investice do reklamy turizmu.

KONŠTRUKČNO – TECHNICKÉ  RIEŠENIE

Materiálové a konstrukční řešení zohledňuje kromě požadavku respektovat lokalitu použitím přírodních materiálu, také klimatizační a převázkové zatížení stavby a zejména její omezenou možnost kontroly a údržby. Dřevěný materiál je houževnatý a poměřne trvanlivý, je li vhodne použit. Proto navrhujeme jeho uplatnení na princípu roubené stavby. Dřevo je tak namáhané zejména tlakovými silami a můžeme použít dostatečne masívní prvky, které bez intenzivního ošetřování dlouhodobě odolají klimatickým podmínkam i jisté míre vandalství. Totéž platí i o schodištích. Navrhujeme jednoduchou schodnicovou konstrukci s deskovými stupněmi a masivním zábradlím. Dřevěné podlahy pozorovacích pater je zapotřebí vyspádovat k obvodu stavby, kde odtékajíci voda otvory v plášti odteče k vnejší hrane a přepadne přes plechový okapový nos. Stavba je jenom částečne chráněna před deštem a sněžením, je ale kvalitně větrána a vlhkost se v ní neudrží. Fasádě prospěje také její náklon, aby byla vodou zatěžována co nejméně. Založení rozhledny bude provedeno na hrubé betónové desce ke které bude drevěná konstrukce pevně ukotvena. Stavba bude osazena bleskosvodem.

©2013 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing. Danica Baricová