Vyberte stranu

Rogalo

RODINNÝ DOM / FAMILY HOUSE

Rodinný dom vo svahu s netradične riešenou strechou tvaru rogala, obec Krásna Lúka, Slovensko. / A family house on a slope with an unconventional roof in the shape of a croissant, the village of Krásna Lúka, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Riešenie objektu je determinované jedinečnou polohou pozemku s panoramatickým výhľadom na Levočské vrchy. Priehľady sú orientované južným smerom, čo umožnilo jednoznačne určiť optimálnu orientáciu dispozícií obytných priestorov, ako aj osadenie objektu na pozemku, ktoré predurčuje jeho atypické riešenie aj akcentované architektonické stvárnenie.Samotný tvar a hmotovo-priestorový koncept stavby prešiel intenzívnym procesom overovania viacerých alternatív riešenia v spolupráci s investorom tak, aby sme dosiahli súlad stavby s prostredím aj s predstavami a požiadavkami investora.Výrazovo dominantná je v architektonickom riešení objektu jeho dynamická štítová strecha tvorená dvoma nepravidelnými rovinami. Strechu môžeme považovať za odkaz na historickú formu architektúry karpatského domu, alebo za ňou vidieť štylizáciu rogalového krídla pripraveného na svahu a čakajúceho na priaznivý vietor. Hlavným zámerom riešenia je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre užívateľov, prispieť ku kvalite okolia v jednoduchom architektonickom výraze, umocnenom kvalitou materiálu a detailu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Dom je navrhnutý ako dvojpodlažný so vstupom na 1.NP, pred ktorým je prekrytie, ktoré spája RD s garážou a umožňuje tak pohodlný prechod po odstavení auta.Zo vstupného priestoru je prístupná pracovňa, resp. hosťovská izba, denná časť bytu s otvorenou kuchyňou, jedálňou a obývacím priestorom, z ktorej je prístupná terasa pred južnou fasádou domu.Po schodisku sa zo vstupnej časti dostaneme na 1.PP kde je situovaná nočná časť bytu, spoločenský priestor s prístupom do záhrady a vínna pivnica. Nočnú časť tvorí spálňa rodičov so samostatným sociálnym zariadením a šatníkom a dve izby so spoločným zázemím.Technické a skladovacie priestory domu sú umiestnená na 1.PP medzi nočnou časťou a vínnou pivnicou. Garáž pre dve osobné autá je navrhnutá ako priestor dostatočne veľký pre uskladnenie záhradnej techniky, náradia, výbavy auta a bicyklov. Pri vstupe do domu je možnosť zaparkovať ešte dve autá pod strechou. Pre pohodlný vjazd a výjazd z pozemku slúži na otočenie vozidla rozšírenie prístupovej komunikácie pri vjazde na pozemok.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavba predstavuje členitú dispozíciu prekrytú atypickou sedlovou strechou, čomu je prispôsobené aj jej konštrukčné riešenie. Spôsob založenia objektu je uvažovaný na pásových základoch a pätkách z prostého betónu a závisí od geologických pomerov lokality. Konštrukčné riešenie objektu je navrhnuté ako železobetónové horizontálne dosky na murovaných, prípadne železobetónových stenách. Strecha je uvažovaná ako oceľová priestorová spriahnutá konštrukcia osadená na nepravidelne rozmiestnené podpery tvorené murovanými stenami, železobetónovými piliermi a oceľovými stĺpmi.Pri technickom riešení objektu sa predpokladá s využitím tepelného čerpadla vzduch-voda pre potreby vykurovania aj chladenia objektu a predprípravu TÚV. Ako doplnková možnosť vykurovania je navrhnuté v dennej časti domu krbové teleso na drevo. Pri teplotechnickom posúdení stavby môže vzniknúť požiadavka vybaviť objekt umelým vetraním s rekuperáciou tepla. Technické vybavenie objektu bude pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie upresnené po konzultáciách s investorom a odbornými projektantmi. Komplexné riešenie stavby – ako stavebné, tak aj technické, budú zohľadňovať okrem zabezpečenia komfortného prostredia aj požiadavku na minimalizáciu energetickej náročnosti budov.

©2020 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Tibor Ištok