• SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH
 • SALESIAN CHURCH

SALESIAN CHURCH

2000 m2

Brno, Czech

2014

Novostavba farného kostola Zoslanie Ducha Svätého so zázemím v Brně – Líšni – architektonická súťaž, Brno.

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, ©2014 Ateliér A11 s.r.o.