Vyberte stranu

Slavin house

RODINNÝ DOM / FAMILY HOUSE

Trojpodlažný rodinný dom vilového typu vo svahu s plochými strechami vo viacverých úrovniach v lokalite Slavín, Bratislava. / A three-story villa-type family house on a slope with flat roofs in multiple levels in Slavín, Bratislava.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Navrhovaný rodinný dom predstavuje trojpodlažný objekt s plochými  strechami vo viacerých úrovniach. Objekt je tvorený dvoma hmotami, ktoré sú situované a členené tak, aby umožnili priehľady, preslnenie a presvetlenie obytných miestností v bezkolíznych polohách voči susedným objektom. Taktiež sme museli zohľadniť aj zastavovacie regulatívy a odstupy ku susedným budovám, ktoré sú na tomto pozemku zložité. V kontakte s komunikáciou, vlastne na časti strechy rodinného domu a sčasti na rastlom teréne je riešené kryté parkovanie pre tri osobné automobily, ktoré rešpektuje podmienky priehľadu z priľahlej  ulice. Na úrovni parkovania je riešený nástup do rodinného domu – ten sa nachádza na najvyššom podlaží, nižšie podlažia su zasunuté do svažitého terénu pozemku pod úrovňou ulice Na Slavíne. Strecha nad 2.PP je využitá pre zelenú strechu, ktorá umožňuje prístup a zriadenie terasy s vonkajším sedením na úrovni dennej časti domu. Záhrada sa bude využívať ako okrasná.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Novonavrhovaný vstup a vjazd na pozemok situovaný v kontakte s prístupovou komunikáciou zabezpečuje  prístup na plochú strechu objektu prekrytú betónovou pergolou, ktorá vyčleňuje priestor  pre parkovanie troch osobných automobilov (z toho jedno miesto je uvažované pre návštevu). Do jestvujúceho rodinného domu sa vchádza na úrovni parkovania, cez závetrie kryté spomínanou betónovou pergolou je prístup do technického priestoru – skladu, ktorý pretože nie je možné riešiť garáž, poskytuje priestor na odloženie bicyklov, detského kočíka, športových potrieb ako napr. lyže, golfové bagy, ale aj príslušenstvo pre automobily. Okrem toho sa zo spomínaného závetria  vchádza do vstupnej haly rodinného domu. Zo vstupnej haly je nástup na dvojramenné schodisko a do výťahu. Vstupná hala je prepojená vo forme galérie cez zasklennú stenu s obývacou izbou, ktorá je situovaná na nižšom podlaží. Výťahom resp. schodiskom sa prichádza do dennej časti, v pravom krídle je riešená obývacia izba  cez dve podlažia, v ľavom krídle je navrhnutá kuchyňa s jedálňou. Z tejto časti je možné prejsť na terasu s výhľadom na bratislavský hrad. Terasa je situovaná na plochej streche celej spálňovej časti táto je riešená ako extenzívna zelená strecha, poskytuje možnosť  stolovania v exteriéri na drevenom pódiu vo väzbe na kuchyňu, ako aj možnosť relaxačného posedenia. Zázemie dennej časti, hosťovské WC, šatník a komora sú umiestnené za komunikačným jadrom. O poschodie nižšie je navrhnutá nočná časť rodinného domu, ktorá pozostáva z  rodičovského traktu, tento obsahuje spálňu, vlastnú kúpeľňu a šatník, okrem toho sú na tomto podlaží riešené dve detské spálne, hosťovská izba a samostatná kúpelňa. Pri schodisku je situovaná miestnosť pre technické zázemie domu, t.j. priestor na pranie, kotol ÚK, chladiace a rekuperačné zariadenie. Nočná časť je čiastočne podpivničená, tak vzniká priestor pre záhradné náradie a zároveň priestor pre odloženie záhradného nábytku počas zimných mesiacov.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavba rodinného domu bude  založená na betónových základoch a realizovaná  z monolitického ŽB v zmysle statických požiadaviek na danú konštrukciu. Fasáda bude zateplená zatepľovacím systémom na báze polystyrénu, resp. Nobasilu v zmysle protipožiarnych požiadaviek. Povrchová úprava bielou štruktúrovanou omietkou. Plochú strechu nad nočnou časťou navrhujeme riešiť ako zelenú extenzívnu s dreveným pódiom v mieste stolovania, odvodnenie strechy bude pomocou zaatikových žľabov do fasádnych zvodov na pozemok. Konštrukcia parkovacieho prístrešku bude tiež železobetónová, monolitická.  Komplexné riešenie stavby – ako stavebné, tak aj technické, by malo zohľadňovať okrem zabezpečenia komfortného prostredia aj požiadavku na minimalizáciu energetickej náročnosti stavby, čomu by mali pomôcť okrem zateplenia objektu aj kvalitné okná a zasklenné steny s izolačným trojsklom.

©2017 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing. Danica Baricová,