Vyberte stranu

Stošice

BYTOVÝ DOM / FLAT HOUSE

Súbor nízkopodlažných bytových domov v lokalite Podhorany, Liptovský Mikuláš, Slovensko. / A set of low-rise apartment buildings in the Podhorany location, Liptovský Mikuláš, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Koncepcia stavebno-architektonického riešenia bytového objektu vyžaduje funkčno-prevádzkové požiadavky a náväznosti na výrazové zvyklosti obytných budov. Architektonický návrh bytových domov sa svojou architektúrou začleňuje do okolitej krajiny a do novo navrhovanej štvrte rodinných domov. Komplex výstavby tvorí 6 bytových domov. Predmetom tejto dokumentácie je návrh dvoch bytových domov.  Architektonický dôraz je kladený na pultovú strechu a rytmické usporiadanie opakujúcich sa 2 bytových domov. Návrh je charakteristický príjemnou mierkou s nízko podlažnou zástavbou 2 nadzemných podlaží a 1 ustúpeným podlažím. Funkciu bývania dopĺňajú integrované zariadenie občianskej vybavenosti, v západnej časti pri bytových domoch navrhujeme detské ihrisko s mobiliárom ako ich súčasť. V bytových domoch navrhujeme byty prispôsobené sa požiadavkám ľudí rôzneho veku, od čoho sa odvíja  dispozičný návrh bytov. Doplnkovú funkciu bývanie poskytujú aj záhrady pre obyvateľov 1 NP. Táto dvorná časť je prevažne z juhovýchodnej strany. Ostatné plochy slúžia na ozelenenie trávnikom, spevnené plochy, parkovanie vozidiel (medzi bytovými domami) a v juhozápadnej časti je priestor na vytvorenie detského ihriska s preliezkami a ďalším mobiliárom. Objekty sú podpivničené v ½ bytového domu. Hlavný vstup do BD je navrhnutý z chodníka zo severnej strany od prístupovej komunikácie. Tento vstup je podporený aj architektonickým akcentom v podobe rizalitu po celej výške. V tejto časti bytového domu sa nachádza komunikačná vertikála – schodisko. Vjazdy k jednotlivým parkovacím státiam sú navrhnuté tiež priamo z prístupovej komunikácie. V priečnej osi bytového domu sa nachádza stena, ktorá každé podlažie rozdeľuje na 2 časti do dvoch výškových úrovní. Tieto podlažia resp. medzipodlažia sú sprístupnené schodiskom z podesty resp. medzipodesty. Účelom výstavby obytného objektu s parkoviskami je splnenie nových požiadaviek užívateľov resp. vlastníkov na bývanie, použitím štandardných materiálov, t.j. nosných vertikálnych murovaných konštrukcií a nosných horizontálnych železobetónových konštrukcií, výplňových transparentných a fasádnych konštrukcií a povrchových úprav v exteriéri, ako aj pri realizácii interiérov.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Pôdorys objektu bytového domu je obdĺžnikového tvaru. V prvom podzemnom podlaží je navrhnutých 11 pivničných kobiek a miestnosť pre upratovačku. Tieto miestnosti sú obsluhované zo spoločnej chodby. Do priestoru 1 PP sa vstupuje schodiskom. Zo vstupnej chodby sa vstupuje do 2 bytov. Byt č.1 a byt č. 2 je dvojizbový. K bytom patrí aj samostatná záhrada prístupná z bytu. Schodiskom sa dostávame do medzipodlažia, z ktorého sa vstupuje do jednoizbového bytu č.3 a trojizbového bytu č. 4. Tieto 2 byty majú rovnako samostatnú záhradu, do ktorej sa vstupuje z exteriéru. Záhrady sú oplotené. Všetky balkóny sú medzibytovo oddelené. Byty sú charakteristické vstupnou chodbou s úložným priestorom, presvetlenou dennou časťou, oddeleným WC a kúpeľňou (okrem stredových bytov) a jednotlivými izbami. Zo schodiska sa vstupuje do jednoizbových bytov č. 5, 6 a 7. Z medzipodlažia sa vstupuje do dvojizbového bytu č. 8 a 9. Všetky byty majú priestranné balkóny, ktoré sú medzibytovo oddelené stenou. Ustúpené podlažie využíva výšku pultovej strechy a uskakované podlažia. Zo schodiska sa vstupuje do jednoizbového bytu č. 10 a trojizbového bytu č. 11 so samostatným balkónmi. 

©2020 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Tibor Ištok