Vyberte stranu

Stupava house

RODINNÝ DOM / FAMILY HOUSE

Rodinný dom vilového typu s netradične riešenou strešnou konštrukciou v lokalite Stupava, Slovensko. / Villa-type family house with an unconventional roof structure in Stupava, Slovakia.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Navrhnutý rodinný dom je stvárnený v súlade so všetkými požiadavkami na zástavbu v danej obytnej zóne. Vo svojom výraze je to jednoduchá stavebná hmota odrážajúca zvolené dispozičné riešenie a optimálnu priestorovú orientáciu na danej parcele. Hlavným kritériom stavby je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre jej užívateľov a prispieť ku kvalite širšieho prostredia prejavom založeným na jednoduchom architektonickom výraze, umocnenom kvalitou materiálu a detailu. Rodinný dom je vytvorený dvoma základnými hmotami. Toto radenie hmoty je kopírované aj tvarom strechy. Strecha je navrhnutá z oceľového plechu. Samotná strecha je dominantná vo výraze celej stavby. Jej pôsobenie je zvýraznené dôsledným materiálovým členením na princípe murovanej prízemnej časti, s využitím dreveného obkladu v kombinácii so zasklenými stenami . Uličné oplotenie je navrhnuté v materiálovom riešení zodpovedajúcom hlavnému stavebnému objektu.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Vstup do rodinného domu je riešený cez závetrie, alternatívne priamo z dvojgaráže do vstupnej haly. Vstupná hala je vybavená úložnými priestormi a hosťovským WC. Z haly je vstup do veľkorysého priestoru  obývacej izby s jedálňou a do samostatného priestoru kuchyne riešenej ostrovným pultom ktorá je vstupom prepojená na jedáleň. V letných mesiacoch umožňuje presklená stena priamy kontakt kuchyne s vonkajšou terasou na severnej strane rodinného domu a pohodlnú obsluhu pre stolovanie v záhrade. Z kuchyne je prístup aj do  technickej miestnosti, ktorá je určená na umiestnenie práčky a sušičky prádla, ako aj  plynového kotla ÚK a rekuperačnej jednotky. Z technickej miestnosti je prístupný skladovací priestor za garážou. Priestor obývacej izby a jedálne je presklennými stenami s posuvnými dverami otvorený do záhrady na severnej aj južnej fasáde, má riešený interiérový krb, ktorý je výrazným dekoratívnym prvkom v interiéri a formálne oddeľuje obývaciu a jedálenskú časť priestoru.
Z priestoru jedálne je cez medzipriestor odpočinkového priestoru prístupný spálňový trakt. Ten tvoria dve spálne detí so samostatnou kúpeľňou vybavenou  vaňou, umývadlom, WC a bidetom a rodičovská časť – táto pozostáva zo spálne, šatníka a vlastnej kúpeľne, prístupnej priamo zo spálne. Kúpeľňa je vybavená veľkorysým sprchovacím kútom, vaňou v priestore pred presklenou stenou zapustenou do podlahy, pultom s umývadlom, bidetom a WC. Z kúpeľne je prístupná severná terasa s možnosťou exteriérového kúpania v jacuzzy. Záver chodby spálňového traktu je oživený priesvitnou stenou z ktorá reflektuje svetlo zo západného okna kúpeľne do hĺbky dispozície. Z dennej časti je jednoramenným schodiskom riešený nástup na 1.poschodie, ktoré je situované nad vstupnou časťou rodinného domu s využívaním vonkajšej terasy nad vstupom.  Priestor na 1.poschodí slúži ako spoločensko-relaxačný s kontaktom na dennú časť prízemia (galéria). Má samostatné sociálne zariadenie vybavené infračervenou saunou. V prípade potreby sa dá priestor na 1.poschodí uzavrieť posuvnými dverami a využiť aj pre príležitostné hosťovské spanie. Garáž je riešená pre pohodlné parkovanie dvoch osobných automobilov aj s rezervou pre bycikle, športové vybavenie a pod… Z garáže je prístupný samostatný skladovací priestor domu ktorý je sprístupnený aj z bytu cez technickú miestnosť. Výškové osadenie stavby, ktoré bude upresnené počas spracovania projektovej dokumentácie naznačuje, že podlaha garáže bude znížená o cca dva schodiskové stupne oproti podlahe v ostatných priestoroch, aby sme zmiernili sklon vjazdu do garáže v súlade s navrhovanou niveletou uličnej vozovky.
 

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Zakladanie rodinného domu je navrhnuté na pásoch z prostého betónu. Obvodové murivo aj vnútorné nosné murivo a priečky sú uvažované murované z pórobetónových tvárnic (Ytong). Fasáda bude obložená dreveným obkladom kotveným cez drevený rošt na murivo, dodatočné zatepľovanie muriva bude zrealizované pod obkladom iba v polohách tepelných mostov. Stropná doska nad prízemím v poschodovej časti bude realizovaná ako železobetónová platňa. Strop bude riešený zaveseným sadrokartónovým podhľadom pod nosnou sústavou strechy tvorenou drevenými nosníkmi. Zateplenie stropu bude v úrovni nosnej konštrukcie. Strešná krytina je uvažovaná z profilovaného oceľového plechu v minimálnom spáde (2°) ukladanom priečne – od čelnej k zadnej fasáde domu, odvodnenie strechy bude realizované priebežným žľabom za atikou zadnej fasády. Vo väzbe na rodinný dom sú navrhnuté tri exteriérové terasy na teréne záhrady, konštrukčne budú riešené ako drevené pódiá. Vstup a vjazd na pozemok je priamo z ulice. Uličné oplotenie tvorí jednoduché oplotenie doplnené živým plotom. V priestoroch vstupu je situovaný prístrešok pre smetné nádoby. Spevnené plochy príjazdu a prístupu budú riešené z betónovej zámkovej dlažby s možnosťou priesaku dažďovej vody do podložia (uložené do sypaného lôžka zo štrkodrvy). Záhrada bude vybavená polievacím vodovodom a vysadená trávnatým kobercom s ostrovčekmi nízkej výsadby akcentovaná vzrastlými solitérmi. Ústredné vykurovanie rodinného domu bude zrealizované ako podlahové, zdroj tepla plynový kondenzačný kotol so zásobníkom TÚV. Rozvody TÚV budú zrealizované ako cirkulačný systém. Chladenie obytných miestností bude zrealizované v rozsahu stavebnej pripravenosti pre interiérové a exteriérové jednotky (systém splitov). Vetranie rodinného domu zabezpečí centrálna rekuperačná jednotka so zemným výmenníkom. Elektroinštalácia domu bude navrhnutá ako inteligentný systém Nikobus. Slaboprúdové informačné rozvody (internet, TV, telefón..) budú zrealizované ako stavebná pripravenosť pre zavedenie kabeláže. EZS zabezpečí v celom rozsahu dodavateľská firma v spolupráci so stavbou.

©2010 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Noro Sládečka, Ing.arch. Michal Šimurda