Vyberte stranu

T house

RODINNÝ DOM / FAMILY HOUSE

Rodinný dom na rovine v lokalite Limbach, Slovensko. Dom je dispozične členený na krídla vzájomne zložené do štruktúry asymetrického kríža. / Family house on the plain in Limbach, Slovakia. The house is layout-wise divided into wings folded into the structure of an asymmetric cross.

 

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE

Objekt rodinného domu bol koncipovaný, aby plnohodnotne využil danosti pozemku a blízkeho prostredia. Stavebná hmota je zložená z ortogonálnych sekcií (z dispozičného hľadiska ich môžeme nazvať krídlami) vzájomne zloženými do štruktúry asymetrického kríža. Tento svojím umiestnením parcelu člení na jednotlivé funkčné priestory, a to nie len pozične ale aj výškovo. Ďalšou výhodou danej štruktúry je dostatočná fasádna plocha pre optimálne umiestnenie obytných priestorov s plnohodnotným presvetlením a využitím poskytnutých priehľadov do krajiny pri dostatočnom rešpektovaní intimity. Na to sme použili veliké presklenné steny orientované do súkromných zelených plôch. Z hľadiska výrazu je stavba členená konceptom plôch a línii, skôr horizontálne, aby sme potvrdili správne proporcie rezidenčného objektu. Jedná sa o hru prienikov formálneho skeletu v bielej omietke a výplňových plôch z tmavého keramického obkladu. Celkovo bolo naším zámerom zosúladiť funkčné a prevádzkové parametre stavby s jej výrazom a formou tak, aby zohľadňovali požadované nároky investora, rešpektovali jestvujúci terén a danú polohu objektu v kontexte obce Limbach na hranici urbanizovanej štruktúry v blízkosti lesa.

DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Prístup na pozemok cez prístupovú komunikáciu ústi za oplotením na priestrannom nádvorí, z ktorého je vstup do rodinného domu a vjazd do garáže pre štyri autá. Nádvorie je dostatočne veliké na parkovanie aj otáčanie vozidiel na vlastnom pozemku. Vstup do domu je na úrovni 1.NP do veľkorysej haly s galériou, ako z exteriéru tak aj priamo z garáže. Vstupný priestor má vlastný šatník, odtiaľto sú prístupne aj technické a hobby priestory na 1.NP a schodiskom alebo výťahom je prístupné 2.NP. Hobby priestory s kuchynkou sú na spodnom podlaží orientované severovýchodne, ku vlastnej terase. Technické priestory a sociálne zázemie nemajú priame osvetlenie, keďže podlažie je zapustené do svahu a jeho hmota tvorí základňu pre terasovanie pôvodne svahovitého pozemku. Na vrchnom podlaží sa nachádza komfortný byt s dispozíciou rozčlenenou do troch krídel. Galéria naväzuje na priestranný denný priestor s prístupom na juhozápadnú terasu. Ten integruje obývačku, jedáleň a moderne riešenú kuchyňu. Priestor je veľkoryso presvetlený cez protiľahlé fasády, čo prináša možnosť clonenia slnka bez straty osvetlenia. Izby sú situované v dvoch krídlach: nad garážami sú detské izby, kúpelňa, práčovňa a hosťovská izba so zázemím, v kontakte s terasou je rodičovské krídlo – spálňa, šatníky a kúpelňa.

STAVEBNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE

Stavba rodinného domu bude klasická murovaná, založená na betónových základoch so stropmi z monolitického ŽB v zmysle statických požiadaviek na danú konštrukciu. Fasáda bude zateplená zatepľovacím systémom na báze polystyrénu, resp. Nobasilu v zmysle teplotechnických a protipožiarnych požiadaviek. Povrchová úprava fasády bielou štruktúrovanou omietkou a tmavosivým keramickým obkladom. Plochú strechu navrhujeme realizovať ako zelenú extenzívnu odvodnenie strechy riešiť pomocou zaatikových žľabov do fasádnych zvodov na pozemok. Komplexné riešenie stavby – ako stavebné, tak aj technické, by malo zohľadňovať okrem zabezpečenia komfortného prostredia aj požiadavku na minimalizáciu energetickej náročnosti stavby, čomu by mali pomôcť okrem zateplenia objektu aj kvalitné okná a zasklenné steny s izolačným trojsklom. Samotné technické vybavenie bude upresnené pri príprave projektovej dokumentácie v spolupráci s investorom tak, aby objekt spĺňal energetické kritéria a bol užívateľsky prívetivý a s požadovaným komfortom

©2018 Ateliér A11 s.r.o.: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing.arch. Norbert Sládečka, Ing. Danica Baricová