SALESIAN CHURCH

SALESIAN CHURCH

Koncept řešení jasně definuje dva objekty uzavírajíci vnitřní nádvoří, čímž je tento prostor dostatečne chráněn od venkovích ruchů, no zůstáva živým a dynamickým koridorem, jenž je otevřen všem kolemjdoucím. Jeho orientace má vazbu na přístupové komunikace a na sousedíci areál Salesiánského střediska mládeže, také poskytuje pohled do krajiny a dostatečné proslunení díky jižní orientaci. Prostor je řešen bezbariérově a podle uvážení je možné centrální část mezi stavbami uzavírat mřížemi. Kostel tvoří přirozeně prostorovou dominantu – jeho poloha je determinována kompoziční logikou jestvujíci zástavby, co je znázorněno na situační schémě. Právě kompozice centrální stavby nás přiměla k expanzi z dané parcely. V hmotě, konstrukci a architektonickém výrazu sleduje řešení budovy filosofii zasvěcení kostela Sesláni Ducha Svatého: 12 nosních sloupů, nesou krytinu střechy, transparentní fasádní materiál (textílie), prosvětlení sezhora, vše v navaznosti a dopovězení v interiéru…

Interiér sakrální stavby je náročné a zodpovědné téma. Prostor velebíci Boha a zprostředkujíci absolútní poznáni je náročné zhmotnit v zařízeni interiéru. Námi uvažované řešení prostoru a jeho liturgické filozofie je postaven na trascendentálním scénickém působení světla ve všech jeho rozmanitostech. Řešení prosvětlení fasády umožňuje po celý den pouštět do interiéru paprsky filtrovaného slunečního světla a obohacuje interiér o hru stínu a světelních map. Všechna světelná dynamika neustále prostor mění a co je podstatné – odkazuje na liturgii sesláni Ducha Svatého v podobě ohnivých jazyků. Téma je umocněno vertikalizací prostoru a vrcholí v abstraktní skulptuře ze sedmi farebných skleněných desek (sedm darů Ducha Svatáho) zavěsených v prostoru nad oltářem jenž světlo reflektují, lámou a barví. Samotné prostorové a organizační řešení liturgického prostoru je znázorněno v půdorysu.

Zázemí farnosti a ubytováni Salesiánu je situováno v samostatném dvoupatrovém objektu s částečným suterénem pro technické zázemí a garáže. Objekt je řešen s ohledem na praktičnost provozu a přiměřený komfort užíváni, zejména zachováni intimity bydlícich. Budova má jednoduchý architektonický výraz a fasádní materiály korespondujíci s okolní zástavbou, aby se s okolní zástavbou přirozeně sjednotila. Vstup do kostela a také do farnosti je primárně z vnitřního nádvoří, farnost je ale pro administraci přístupná také přímo z Horníkove ulice odkud je situován i vjezd do garáže. Prostorový koncept sme obohatili o návrh parkové úpravy prostoru mezi plochami navrženého parkováni, resp. mezi objektem polykliniky a kostela. Plocha je velice vhodná pro tuto funkci, jako obohacení a dotvoření ploch občanské vybavenosti, jenž zhodnotí návštevníci polikliniky, kostela jako i obyvatele sídliště Brno – Líšeň.

Autori: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Michal Šimurda, Ing. arch. Noro Sládečka, ©2014 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts