SLAVIN HOUSE

SLAVIN HOUSE

Architektonická štúdia predstavuje ideový návrh riešenia rodinného domu a úprav exteriéru. Pozemok sa nachádza v zastavanom, stabilizovanom území v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto. Okolitá zástavba z oboch strán ulice pozostáva z rodinných domov, oproti je situovaná bývalá reštaurácia Lomenica pod Slavínom, ktorá bola pred 20 rokmi nadstavená o dve podlažia. V súčasnosti sa na parcele nachádza starý rodinný dom v značne schátralom technickom stave (odhadom sa jedná o stavbu z prvej polovice 20-teho storočia). Parcela bola užívaná ako okrasná záhrada, nachádza sa na nej niekoľko starších ovocných stromov bez dendrologickej hodnoty, jeden jedlý gaštan a viacero vzrastlých ihličňanov, najmä borovíc, ktoré by sme v maximálnom rozsahu radi zachovali. Pozemok je pomerne prudko svažitý od komunikácie ulice Na Slavíne, má vcelku priaznivú orientáciu na svetové strany, s výhľadom na Bratislavský hrad.

Navrhovaný rodinný dom predstavuje trojpodlažný objekt s plochými strechami vo viacerých úrovniach. Objekt je tvorený dvoma hmotami, ktoré sú situované a členené tak, aby umožnili priehľady, preslnenie a presvetlenie obytných miestností v bezkolíznych polohách voči susedným objektom. Taktiež sme museli zohľadniť aj zastavovacie regulatívy a odstupy ku susedným budovám, ktoré sú na tomto pozemku zložité. V kontakte s komunikáciou, vlastne na časti strechy rodinného domu a sčasti na rastlom teréne je riešené kryté parkovanie pre tri osobné automobily, ktoré rešpektuje podmienky priehľadu z priľahlej ulice. Na úrovni parkovania je riešený nástup do rodinného domu – ten sa nachádza na najvyššom podlaží, nižšie podlažia sú zasunuté do svažitého terénu pozemku pod úrovňou ulice Na Slavíne. Strecha nad 2.PP je využitá pre zelenú strechu, ktorá umožňuje prístup a zriadenie terasy s vonkajším sedením na úrovni dennej časti domu. Záhrada sa bude využívať ako okrasná. Naším zámerom bolo zosúladiť funkčné a prevádzkové parametre stavby tak, aby zohľadňovali požadované nároky investora, zároveň rešpektovať jestvujúci terén, pozície vzrastlých drevín a navrhnúť vhodný architektonický výraz stavby.

Novonavrhovaný vstup a vjazd na pozemok situovaný v kontakte s prístupovou komunikáciou zabezpečuje prístup na plochú strechu objektu prekrytú betónovou pergolou, ktorá vyčleňuje priestor pre parkovanie troch osobných automobilov (z toho jedno miesto je uvažované pre návštevu). Do jestvujúceho rodinného domu sa vchádza na úrovni parkovania, cez závetrie kryté spomínanou betónovou pergolou je prístup do technického priestoru – skladu, ktorý pretože nie je možné riešiť garáž, poskytuje priestor na odloženie bicyklov, detského kočíka, športových potrieb ako napr. lyže, golfové bagy, ale aj príslušenstvo pre automobily. Okrem toho sa zo spomínaného závetria vchádza do vstupnej haly rodinného domu. Zo vstupnej haly je nástup na dvojramenné schodisko a do výťahu. Vstupná hala je prepojená vo forme galérie cez zasklennú stenu s obývacou izbou, ktorá je situovaná na nižšom podlaží. Výťahom resp. schodiskom sa prichádza do dennej časti, v pravom krídle je riešená obývacia izba cez dve podlažia, v ľavom krídle je navrhnutá kuchyňa s jedálňou. Z tejto časti je možné prejsť na terasu s výhľadom na Bratislavský hrad.

Terasa je situovaná na plochej streche celej spálňovej časti, táto je riešená ako extenzívna zelená strecha, poskytuje možnosť stolovania v exteriéri na drevenom pódiu vo väzbe na kuchyňu, ako aj možnosť relaxačného posedenia. Zázemie dennej časti, hosťovské WC, šatník a komora sú umiestnené za komunikačným jadrom. O poschodie nižšie je navrhnutá nočná časť rodinného domu, ktorá pozostáva z rodičovského traktu, tento obsahuje spálňu, vlastnú kúpeľňu a šatník, okrem toho sú na tomto podlaží riešené dve detské spálne, hosťovská izba a samostatná kúpelňa. Pri schodisku je situovaná miestnosť pre technické zázemie domu, t.j. priestor na pranie, kotol ÚK, chladiace a rekuperačné zariadenie. Nočná časť je čiastočne podpivničená, tak vzniká priestor pre záhradné náradie a zároveň priestor pre odloženie záhradného nábytku počas zimných mesiacov.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka, ©2018 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT

 


Post Your Thoughts