STUPAVA HOUSE

STUPAVA HOUSE

Rodinný dom je navrhnutý ako samostatne stojaci pre mierne svahovitý terén, je čiastočne podpivničený a nad cca jednou tretinou pôdorysu prízemia je poschodie. Je navrhovaný v súlade s reguláciou, ktorú stanovuje Územný plán zóny a upresňuje Architektonická štúdia zóny.

Navrhnutý rodinný dom je stvárnený v súlade so všetkými požiadavkami na zástavbu v danej obytnej zóne. Vo svojom výraze je to jednoduchá stavebná hmota odrážajúca zvolené dispozičné riešenie a optimálnu priestorovú orientáciu na danej parcele. Hlavným kritériom stavby je vytvoriť plnohodnotné prostredie pre jej užívateľov a prispieť ku kvalite širšieho prostredia prejavom založeným na jednoduchom architektonickom výraze, umocnenom kvalitou materiálu a detailu. Rodinný dom je vytvorený dvoma základnými hmotami. Toto radenie hmoty je kopírované aj tvarom strechy. Strecha je navrhnutá z oceľového plechu. Samotná strecha je dominantná vo výraze celej stavby. Jej pôsobenie je zvýraznené dôsledným materiálovým členením na princípe murovanej prízemnej časti, s využitím dreveného obkladu v kombinácii so zasklenými stenami . Uličné oplotenie je navrhnuté v materiálovom riešení zodpovedajúcom hlavnému stavebnému objektu.

Vstup do rodinného domu je riešený cez závetrie, ktoré tvorí nástupnú plochu aj pre peší prístup od vstupnej bránky aj pre príchod z dvojgaráže chránený pred dažďom. Na prízemí je situovaná vstupná hala, z ktorej sa vchádza do šatne, hosťovského WC a technickej miestnosti. Táto slúži pre hospodárske zázemie rodinného domu a je určená na umiestnenie práčky a sušičky prádla ako aj plynového kotla ÚK. Ďalej je zo vstupnej haly priamy nástup do dennej časti rodinného domu, ktorú tvorí obývacia izba a jedáleň vo väzbe na kuchyňu. V kuchyni je riešený raňajkový pult, tento je súčasťou veľkorysej priestorovej pracovnej plochy. V letných mesiacoch umožňuje priamy kontakt kuchyne s vonkajšou terasou na severnej strane rodinného domu pohodlnú obsluhu pre stolovanie v záhrade. Obývacia izba je zasklennými stenami s posuvnými dverami otvorená do záhrady, má riešený interiérový krb, ktorý je výrazným dekoratívnym prvkom v interiéri dennej časti. Cez obývaciu izbu je prístupný spálňový trakt, ktorý tvoria dve spálne detí so samostatnou kúpelňou vybavenou vaňou, dvomi umývadlami, WC a bidetom a rodičovská časť – táto pozostáva zo spálne, šatníka a vlastnej kúpelne, prístupnej priamo zo spálne. Kúpelňa má navrhnutú originálnu kruhovú sprchovaciu kabínu v strede miestnosti, ďalej komfortnú vaňu, pult s umývadlom, bidet a WC. Z dennej časti je jednoramenným schodiskom riešený nástup na 1.poschodie, ktoré je situované nad vstupnou časťou rodinného domu s využívaním vonkajšej terasy na streche dvojgaráže. Priestor na 1.poschodí slúži ako spoločensko-relaxačný, má samostatné sociálne zariadenie, poskytuje možnosť použiť saunu a na terase bude umiestnená relaxačná masážna vaňa. V prípade potreby sa dá priestor na 1.poschodí využiť aj pre príležitostné hosťovské spanie. Rodinný dom je riešený s čiastočným suterénom, jedná sa len o odkladací priestor prístupný schodiskom priamo z dvojgaráže, situovaný pod vonkajšou terasou pred obývacou izbou. Ďalšie možnosti na odkladanie najmä pre športové potreby, bicykle sú priamo v priestrannej dvojgaráži. Pozemok bude upravený ako okrasná záhrada.

Zakladanie rodinného domu je navrhnuté na pásoch z prostého betónu. Obvodové murivo aj vnútorné mosné murivo a priečky sú uvažované murované, po obvode zateplené fasádnym zatepľovacím systémom pod obkladom. Strop nad prízemím bude riešený zaveseným sádrokartónovým podhľadom pod drevenými nosníkmi konštrukcie stropu. Strop bude zateplený v úrovni sádrokartónového podhľadu, Strešná krytina je uvažovaná z oceľového plechu. Vo väzbe na rodinný dom sú navrhnuté tri exteriérové terasy na teréne záhrady, konštrukčne budú riešené ako drevené pódiá.Vstup a vjazd na pozemok je priamo z ulice. Uličné oplotenie tvorí jednoduché oplotenie doplnené živým plotom. V priestoroch vstupu je situovaný prístrešok pre smetné nádoby. Spevnené plochy príjazdovej a prístupovej plochy budú riešené z betónovej zámkovej dlažby s možnosťou priesaku dažďovej vody do podložia (uložené do sypaného lôžka zo štrkodrvy). Záhrada bude vybavená polievacím vodovodom a vysadená trávnatým kobercom s ostrovčekmi nízkej výsadby akcentovaná vzrastlými solitérmi.

Stavebné pozemky v lokalite Kremnica – Juh budú mať k termínu začatia výstavby rodinného domu vybudovanú kompletnú infraštruktúru. To znamená, že budú zrealizované prístupové komunikácie so všetkými potrebnými inžinierskymi sieťami až po hranicu vstupu a vjazdu na pozemok. V rámci výstavby rodinného domu bude potrebné zrealizovať len rozvody na vlastnom pozemku.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing.arch. Michal Šimurda, Ing.arch. Noro Sládečka, ©2009 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT


Post Your Thoughts