TIP TRAVEL

TIP TRAVEL

Riešené objekty sú súčasťou zástavby pomerne dlhej Teplickej ulice. Zástavba je rozmanitá a výška okolitých stavieb sa pohybuje medzi jedným až troma poschodiami, spravidla doplnenými obytným podkrovím. Objekty, v ktorých sídli spoločnosť Tip travel a.s., sú v dobrom technickom stave a ich dispozičné riešenie zodpovedá potrebám prevádzky cestovnej kancelárie, preto nie je požiadavka objekty rekonštruovať. Problematický je architektonický výraz stavieb, ktorý nezodpovedá potrebám reprezentácie úspešnej firmy. Okrem toho rozloženie priestorov firmy do dvoch nesúrodých objektov pôsobí provizórne a rozpačito –  u klientov môže vyvolávať pocit nedôvery. To sú dôvody, prečo sa investor rozhodol fasády objektov zjednotiť a aktualizovať.

Aby sme pripravili čo najkvalitnejšie riešenie, predchádzala mu dôkladná analýza priestorových vzťahov. Z jej výsledkov sa zrodila myšlienka konceptu, ktorý je v súlade s optimálnym vnímaním chodca pohybujúceho sa po ulici. Spracovali sme koncept predsadenej lamelovej fasády, ktorá kopíruje jestvujúce fasádne prvky obidvoch objektov. Lamely usmerňujú svetlo a modelujú vnemy tak, aby sme vytvorili dynamickú ilúziu, ktorú oživuje pozorovateľ svojím pohybom. Takouto atrakciou zároveň oživíme dlhú Teplickú ulicu a mesto získa zaujímavý priestorový akcent. Navrhnuté riešenie poskytuje dostatok svetla v interiéri a ponecháva v druhom pláne aj kolmé priehľady na pôvodné fasády objektov. Tieto sú však lamelami korigované na úzke segmenty, čím sa stávajú esteticky prijateľnejšie. 

Základným motívom riešenia je realizácia, ktorá minimálne naruší jestvujúce konštrukcie objektov. Lamelovú fasádu navrhujeme zavesiť na vlastnú nosnú oceľovú konštrukciu, zrealizovanú zváraním z tenkostenných oceľových profilov. Konštrukcia bude zavesená pred fasády jestvujúcich objektov a bude do nich bodovo kotvená v zmysle statických výpočtov. Samotné lamely budú zhotovené ako priestorové prvky z oceľového lakovaného plechu. Na dosiahnutie vizuálneho zámeru budú doplnené potlačou na exteriérovú fóliu. Realizácia lamiel predpokladá ich odolnosť voči vetru aj ostatným klimatickým vplyvom. Jestvujúce fasády objektov navrhujeme materiálovo aj farebne zjednotiť, pričom rekonštrukciu fasády je možné spojiť aj s realizáciou zateplenia objektov.

Autori: Ing.arch. Jozef Pavelčák, Ing. Danica Baricová, Ing.arch. Noro Sládečka, ©2012 Ateliér A11 s.r.o.

VIEW PROJECT      VIEW ANIMATION


Post Your Thoughts