Vyberte stranu
NBS

NBS

NBS REKREAČNÝ AREÁL / RECREATION AREA Architektonická súťaž na riešenie trvalého záložného pracoviska NBS s rekreačnou funkciou v lokalite Kremnica, Slovensko. / Architectural competition for the solution of a permanent back-up NBS workplace with a recreational...
Snežienka

Snežienka

Snežienka REKREAČNÉ ZARIADENIE / RECREATION AREA Architektonicko urbanistická súťaž na renováciu budovy lanovky a celej lokality Snežienka, Bratislava, Slovensko. / Architectural and urban planning competition for the renovation of the cable car building and the...