Vyberte stranu
Kvetnica

Kvetnica

Kvetnica ROZHĽADŇA / TOWER Architektonicko – konštrukčná súťaža na vyhliadkovú vežu v lokalite Kvetnica, Poprad, Slovensko / Architectural – design competition for an observation tower in Kvetnica, Poprad, Slovakia.   ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE Hmotový...
Náklo

Náklo

Náklo ROZHĽADŇA / TOWER Architektonická súťaž na turistickú rozhľadňu Náklo v katastrálnom území obce Milotice, vrch Náklo, Česká republika. / Architectural competition for the Náklo tourist lookout in the cadastral area of Milotice, Náklo Hill, Czech Republic.  ...